Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.05.2023

2023093

čistenie kanalizácie

600,00 EUR

AGK servis

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023092

uloženie odpadu

838,30 EUR

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023091

preprava žiakov

72,58 EUR

SAD Prievidza a.s.

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023090

telekomunikačné služby

93,40 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023089

opatrovateľská služba

130,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023088

odvoz odpadu

409,92 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023087

prenájom kontajnera

120,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023086

odvoz kuchynského odpadu

18,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023085

servisná podpora - licencia softvér Enex

180,00 EUR

eSYST, s.r.o.

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023084

servisná podpora - licencia softvér Prolex

180,00 EUR

eSYST, s.r.o.

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023083

plyn-budovy obce

1 456,00 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023082

prenájom rohože

31,37 EUR

Elis Textile Care SK s.r.o.

OBEC RAJČANY

23.05.2023

2023081

ročná odmena Škôlka KOMENSKYPlus

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023080

pretesnenie skrinky merania a regulácie na prípojke plynu

252,30 EUR

INMAT, Jozef Hanus

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023079

servisná podpora - licencia TENDERnet

240,00 EUR

eSYST, s.r.o.

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023078

stravné lístky

1 214,38 EUR

DOXX-Stravné lístky,s.r.o

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023077

úprava terénu obce Rajčany

504,00 EUR

Jozef Baláž

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023076

TORVFLY utierka 45x60

124,42 EUR

IKEA Bratislava, s.r.o.

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023075

odvoz bioodpadu

477,37 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023074

telekomunikačné služby

93,67 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023073

spomalovacie podušky a dopravné značky

6 995,81 EUR

HIT Slovensko, s.r.o.

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023072

mobilné hovory, internet, dátové prenosy,parkovné

28,00 EUR

ORANGE

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023071

elektrická energia

530,95 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023070

KARCHER vysávač WD 3

74,40 EUR

Internet Mall Slovakia, s.r.o.

OBEC RAJČANY

28.04.2023

2023069

preprava žiakov

90,72 EUR

SAD Prievidza a.s.

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: