Navigácia

Obsah

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ NADLICE

956 32 Nadlice 32

www.nadlice.fara.sk

e-mail: nadlice@nrb.sk

tel. č.: 038 / 542 43 18 (farský úrad)

Správca farnosti: Mgr. Štefan Bučo

tel.č.: 0903 504 934