Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

V obci je vytvorený 1 volebný obvod.

Zoznam poslancov:

  • Ing. Zlatica Benková - zástupca starostu obce
  • Ing. Milan Bujna
  • Beáta Bujnová
  • Vladislav Chudý
  • MUDr. Aneta Kováčiková
  • Mgr. Daniela Rybanská
  • Martin Sečkár

 

Komisie obecného zastupiteľstva 


- komisia finančná a sociálna:
  predseda: Ing. Milan Bujna
  členovia komisie: Ing. Zlatica Benková, Martin Sečkár

- komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku:
  predseda: Mgr. Daniela Rybanská
  členovia komisie: Vladislav Chudý, Martin Sečkár

- komisia kultúrna, športová:
  predseda: MUDr. Aneta Kováčiková
  členovia komisie: Beáta Bujnová, Ing. Zlatica Benková

- komisia na preštrovanie sťažností:
  predseda: Martin Sečkár
  členovia komisie: Vladislav Chudý, Beáta Bujnová

- osobitná komisia pre ochranu verejného záujmu:
  predseda: Ing. Milan Bujna
  členovia komisie: Beáta Bujnová, Mgr. Daniela Rybanská