Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

V obci je vytvorený 1 volebný obvod.

Zoznam poslancov:

  • Beáta Bujnová - zástupkyňa starostky obce
  • Zdenko Bodocký
  • Ing. Milan Bujna
  • Vladislav Chudý
  • Jozef Mucha
  • Martin Sečkár
  • Miroslav Trudman

 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rajčany a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát.pdf

 

Komisie obecného zastupiteľstva 


- komisia finančná a sociálna:
  predseda: Ing. Milan Bujna
  členovia komisie: Jozef Mucha, Miroslav Trudman

- komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku:
  predseda: Jozef Mucha
  členovia komisie: Ing. Milan Bujna, Martin Sečkár

- komisia kultúrna, športová:
  predseda: Beáta Bujnová
  členovia komisie: Martin Sečkár, Miroslav Trudman

- komisia na preštrovanie sťažností:
  predseda: Miroslav Trudman
  členovia komisie: Zdenko Bodocký, Beáta Bujnová

- osobitná komisia pre ochranu verejného záujmu:
  predseda: Vladislav Chudý
  členovia komisie: Zdenko Bodocký, Ing. Milan Bujna