Obsah

Kultúra

  Kultúrne dianie v obci prebieha v súčasnosti zväčša pod taktovkou starostky obce. Obecný úrad je sponzorom takmer všetkých kultúrnych akcií. Pravidelne sa konajú tieto kultúrne podujatia:

- detský maškarný ples

- veľkonočná zábava

- sadenie mája

- Deň matiek

- Deň detí

- hodové oslavy

- posedenie s dôchodcami (v októbri)

- Mikuláš deťom

- štefanská zábava

    Všetky tieto akcie sa mohli konať vďaka sponzorstvu obecného úradu a miestnych podnikateľov. Pomoc pri realizácii kultúrnych podujatí poskytujú okrem starostky obce najčastejšie pracovníčky obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, p. Félix Janík (stará sa o ozvučenie), riaditeľka materskej školy Mária Blahová a učiteľka Alena Čanigová.

    Kultúrne akcie zabezpečuje Obec Rajčany vo vynovenom Kultúrnom dome Gaudium. V KD Gaudium sa konajú i súkromné akcie - rodinné oslavy, svadby, pohrebné hostiny, prezentačné akcie...