Obsah

Obecná knižnica

Výpožičný čas:  každú STREDU: 14:00  -  16:00 hod.

Knihovníčka:  Františka Rybanská

 

Obecná knižnica v Rajčanoch bola do roku 2007 umiestnená v dvoch miestnostiach budovy rodinného domu, ktorý je v správe obce. Nakoľko sa tieto priestory nachádzajú mimo centra obce, knižnica sa dočkala dôstojnejších priestorov.

    Po rekonštrukcii kultúrneho domu Gaudium, ktorý sa nachádza vedľa obecného úradu, bola v jeho priestoroch knižnici pridelená priestranná miestnosť so samostatným vchodom, vstupnou predsieňou a sociálnymi
priestormi.

    Knižný fond je prehľadne uložený v typizovaných regáloch podľa vekových kategórii, literárnych žánrov a vedných odborov, v rámci týchto skupín podľa abecedy autorov. Regále sú označené informačnými tabuľkami s názvami jednotlivých žánrov a abecednými rozraďovačmi. Príjemnú atmosféru knižnice dotvára estetická knihovnícka výzdoba (výroky slávnych o knihách, knižničný a výpožičný poriadok, členenie knižného fondu, portréty spisovateľov, ...) a aktuálne informácie pre používateľov a návštevníkov na
informačnej tabuli vo vstupných priestoroch (cenník služieb knižnice, otváracie hodiny...).

    Evidencia knižného fondu, čitateľov a výpožičiek je zatiaľ vedená v knižnici klasickým spôsobom v tlačivách, v najbližšom období obec plánuje do knižnice zakúpiť PC s knihovníckym programom a realizovať knižničnú činnosť automatizovane.

    Knižnica požičiava knihy čitateľom iba po predložení platného čitateľského preukazu. Knihy sa požičiavajú absenčne (t.j. mimo budovy knižnice) alebo prezenčne (t.j. v priestoroch knižnice).

    V súčasnosti obecná knižnica eviduje 30 čitateľov, z toho 16 čitateľov sú deti do 15 rokov.


Prostory knižniceProstory knižnicevchod do knižnice

prostory knižniceprostory knižnice

nastenka

nastenka

nastenka