Navigácia

Obsah

Historické a kultúrne pamiatky


Medzi kultúrno-historické pamiatky Rajčian patrí pôvodne renesančná kúria z roku 1638, obnovená v rokoch 1810 až 1822. Po rekonštrukcii sa stala sídlom obecného úradu.
Obecny úrad


Ďalej je to rímsko-katolícky renesančný kostol Šťatia sv. Jána Krstiteľa, ktorý bol postavený v roku 1640 na základoch pôvodnej stavby zo 14. storočia a v 18. storočí bola pristavená aj veža a sakristia.
kostol v Rajčanoch

V roku 1826 postavil Valentín Rajčáni kaplnku so sochou Piety na Mechovičke, ktorá je situovaná v severnej časti obce. Kaplnka bola zrekonštruovaná v roku 1993. V blízkosti kaplnky vyviera prameň.

Trikrát v roku sa na tomto mieste konajú sväté omše:

                                            - 5.7. - Sviatok sv. Cyrila a Metoda

                                            - prvá augustová nedeľa - púť

                                            - 15.9. - Sviatok Sedembolestnej Panny Márie


kaplenka