Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2022

Návrh - Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 9x | 24.11.2021

Návrh - Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 9x | 24.11.2021

2021

Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 63x | 15.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 65x | 15.12.2020

2020

Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 32x | 26.02.2021

Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 47x | 26.02.2021

Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 110x | 26.11.2019

Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 115x | 26.11.2019

2019

Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 73x | 13.03.2020

Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 85x | 13.03.2020

Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 190x | 13.12.2018

Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 188x | 13.12.2018

2018

Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 155x | 21.02.2019

Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 162x | 21.02.2019

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavky Stiahnuté: 278x | 18.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmy Stiahnuté: 256x | 18.12.2017

2017

Plnenie rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 235x | 15.02.2018

Plnenie rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 227x | 15.02.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - výdavky Stiahnuté: 269x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - príjmy Stiahnuté: 248x | 09.08.2017

Stránka