Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2021

Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 20x | 15.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 19x | 15.12.2020

2020

Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 81x | 26.11.2019

Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 79x | 26.11.2019

2019

Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 43x | 13.03.2020

Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 47x | 13.03.2020

Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 159x | 13.12.2018

Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 160x | 13.12.2018

2018

Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 125x | 21.02.2019

Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 133x | 21.02.2019

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavky Stiahnuté: 247x | 18.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmy Stiahnuté: 217x | 18.12.2017

2017

Plnenie rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 204x | 15.02.2018

Plnenie rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 189x | 15.02.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - výdavky Stiahnuté: 234x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - príjmy Stiahnuté: 213x | 09.08.2017

2016

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - výdavky Stiahnuté: 209x | 09.08.2017

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - príjmy Stiahnuté: 237x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2016-2018 - ocz - výdavky Stiahnuté: 216x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2016-2018 - ocz - prijmy Stiahnuté: 212x | 09.08.2017

Stránka