Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2023

Návrh - Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 5x | 24.11.2022

Návrh - Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 7x | 24.11.2022

2022

Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 69x | 24.11.2022

Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 60x | 24.11.2022

2021

Plnenie rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 47x | 04.02.2022

Plnenie rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 44x | 04.02.2022

Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 111x | 15.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 112x | 15.12.2020

2020

Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 82x | 26.02.2021

Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 107x | 26.02.2021

Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 172x | 26.11.2019

Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 175x | 26.11.2019

2019

Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 118x | 13.03.2020

Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 127x | 13.03.2020

Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 249x | 13.12.2018

Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 236x | 13.12.2018

2018

Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 218x | 21.02.2019

Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 214x | 21.02.2019

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavky Stiahnuté: 332x | 18.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmy Stiahnuté: 319x | 18.12.2017

Stránka