Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2021

Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 41x | 15.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 41x | 15.12.2020

2020

Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 18x | 26.02.2021

Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 21x | 26.02.2021

Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 98x | 26.11.2019

Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 96x | 26.11.2019

2019

Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 59x | 13.03.2020

Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 65x | 13.03.2020

Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 175x | 13.12.2018

Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 172x | 13.12.2018

2018

Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky Stiahnuté: 141x | 21.02.2019

Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy Stiahnuté: 151x | 21.02.2019

Rozpočet na roky 2018-2020 - výdavky Stiahnuté: 263x | 18.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 - príjmy Stiahnuté: 238x | 18.12.2017

2017

Plnenie rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 222x | 15.02.2018

Plnenie rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 207x | 15.02.2018

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - výdavky Stiahnuté: 255x | 09.08.2017

Rozpočet na roky 2017-2019 - ocz - príjmy Stiahnuté: 231x | 09.08.2017

2016

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - výdavky Stiahnuté: 221x | 09.08.2017

Plnenie rozpočtu 2016 - ocz - príjmy Stiahnuté: 253x | 09.08.2017

Stránka