Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2024

Rozpočet na roky 2024-2026 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 18x | 13.12.2023

Rozpočet na roky 2024-2026 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 16x | 13.12.2023

2023

Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 88x | 13.12.2022

Rozpočet na roky 2023-2025 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 85x | 13.12.2022

2022

Plnenie rozpočtu 2022 - príjmy Stiahnuté: 49x | 15.02.2023

Plnenie rozpočtu 2022 - výdavky Stiahnuté: 57x | 15.02.2023

Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - VÝDAVKY Stiahnuté: 145x | 24.11.2022

Rozpočet na roky 2022-2024 - OcZ - PRÍJMY Stiahnuté: 119x | 24.11.2022

2021

Plnenie rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 116x | 04.02.2022

Plnenie rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 107x | 04.02.2022

Rozpočet na roky 2021-2023 - výdavky Stiahnuté: 172x | 15.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023 - príjmy Stiahnuté: 201x | 15.12.2020

2020

Plnenie rozpočtu 2020 - výdavky Stiahnuté: 160x | 26.02.2021

Plnenie rozpočtu 2020 - príjmy Stiahnuté: 174x | 26.02.2021

Rozpočet na roky 2020-2021 - výdavky Stiahnuté: 237x | 26.11.2019

Rozpočet na roky 2020-2022 - príjmy Stiahnuté: 262x | 26.11.2019

2019

Plnenie rozpočtu 2019 - výdavky Stiahnuté: 193x | 13.03.2020

Plnenie rozpočtu 2019 - príjmy Stiahnuté: 209x | 13.03.2020

Rozpočet na roky 2019-2021-príjmy Stiahnuté: 318x | 13.12.2018

Rozpočet na roky 2019-2021-výdavky Stiahnuté: 314x | 13.12.2018

Stránka