Navigácia

Obsah

Starostka obce

starostka

Mária Švecová

  rod. Medová

  narodená 10.02.1961

  bytom Rajčany 29, 956 32

  Kontakt: 0905514434

  vzdelanie: Stredná ekonomická škola v Topoľčanoch

  stav: vydatá, 3 deti