Navigácia

Obsah

Elektronická schránka

Elektronická schránka

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci, čiže aj obcou Rajčany. Elektronickou komunikáciou sa rozumie zasielanie elektronických podaní a doručovanie elektronických dokumentov. Tento spôsob komunikácie umožňuje nahradiť súčasnú komunikáciu v listinnej podobe. Elektronická komunikácia prebieha na www.slovensko.sk.

Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.

Cez službu všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci, čiže aj obci Rajčany.

Na prehliadanie súborov pod Windows so ZEP-om (koncovka súboru XZEP) treba stiahnut a nainštalovať aplikáciu D.Viewer .NET zo stránky

https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

Je potrebné najskôr stiahnuť celý balík aplikácii vo formáte ZIP z

https://www.slovensko.sk/static/zep/apps/Verzie_4_32-bit_.NET_aplikacii_pre_ZEP.zip.

Zo stiahnutých aplikácii treba vybrať z adresára D.Viewer .NET... aplikáciu DViewer .NET 4 Setup..... .exe a tú nainštalovať.

Ak Vám do elektronickej schránky príde nofikačná doručenka treba postupovať podľa návodu v bode 9 na stránke https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-podania/#do.

Súvisiace odkazy