Navigácia

Obsah

Zasadnutia OcZ

Plán zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva na rok 2020:

20.01.2020 o 18:00 hod.

30.03.2020 o 18:00 hod. sa presunul na 20.04.2020 o 18:00 hod.

22.06.2020 o 18:00 hod. sa presunul na 13.07.2020 o 18:00 hod.

21.09.2020 o 18:00 hod.

14.12.2020 o 18:00 hod.