Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzne nariadenia

2022

VZN č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 4x | 20.07.2022

2021

VZN 1/2021 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 54x | 14.12.2021

VZN 2/2021 o daniach Stiahnuté: 41x | 14.12.2021

VZN 3/2021 o o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia Stiahnuté: 46x | 14.12.2021

2020

VZN 1/2020 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 125x | 15.12.2020

2019

VZN 1/2019 o výške príspevku v školskej jedálni Stiahnuté: 287x | 05.06.2019

VZN 2/2019 o daniach Stiahnuté: 208x | 26.11.2019

VZN 3/2019 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 369x | 26.11.2019

2017

VZN č. 1/2017 o dotáciách Stiahnuté: 435x | 05.09.2017

VZN č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 380x | 05.09.2017

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 433x | 05.09.2017

VZN č. 4/2017 o dotáciách (zmena) Stiahnuté: 362x | 16.12.2017

VZN č. 5/2017 o opatrovateľskej službe (zmena) Stiahnuté: 373x | 18.12.2017

2016

vseobec.zav._nariadenie 2-2016 DzN Stiahnuté: 375x | 03.08.2017

VZN 1-2016-šj Stiahnuté: 474x | 09.08.2017

VZN č. 4-2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 374x | 03.08.2017

VZN o odpadoch 2016 Stiahnuté: 616x | 03.08.2017

2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 480x | 09.08.2017

2013

VZN č. 2-2013 o výške finančných prostriedkov na financovanie školstva Stiahnuté: 373x | 09.08.2017

VZN č. 3-2013 o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ Stiahnuté: 437x | 03.08.2017

Stránka