Obsah

Všeobecne záväzne nariadenia

2017

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 574x | 05.09.2017

VZN č. 4/2017 o dotáciách (zmena) Stiahnuté: 489x | 16.12.2017

VZN č. 5/2017 o opatrovateľskej službe (zmena) Stiahnuté: 475x | 18.12.2017

2016

vseobec.zav._nariadenie 2-2016 DzN Stiahnuté: 492x | 03.08.2017

VZN 1-2016-šj Stiahnuté: 611x | 09.08.2017

VZN č. 4-2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 473x | 03.08.2017

VZN o odpadoch 2016 Stiahnuté: 784x | 03.08.2017

2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 619x | 09.08.2017

2013

VZN č. 2-2013 o výške finančných prostriedkov na financovanie školstva Stiahnuté: 461x | 09.08.2017

VZN č. 3-2013 o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ Stiahnuté: 567x | 03.08.2017

VZN č.1-2013 o dani a poplatkoch Stiahnuté: 546x | 03.08.2017

2011

VZN č. 2-2011 o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v SJ 2011 Stiahnuté: 491x | 09.08.2017

2010

Doplnok štatutu obce Stiahnuté: 465x | 03.08.2017

Štatút obce 2010 Stiahnuté: 538x | 09.08.2017

VZN č. 3-2010 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Stiahnuté: 643x | 03.08.2017

VZN č. 5-2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 459x | 03.08.2017

VZN č. 6-2010 o určení výšky fin.prostriedkov na úseku školstva Stiahnuté: 450x | 03.08.2017

VZN č. 8-2010 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 532x | 03.08.2017

VZN č. 9-2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci Rajčany Stiahnuté: 451x | 03.08.2017

VZN č.4-2010 o opatrovateľskej sluzbe Stiahnuté: 313x | 03.08.2017

Stránka