Navigácia

Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. 

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. 
Bližšie informácie k voľbám si môžete pozrieť v priloženej prílohe tu....voľby prezidenta 2019

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  starosta@rajcany.sk

Mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
ocu.rajcany@gmail.com

 

Zoznam kandidátov na prezidenta SR su môžete pozrieť tu: Zoznam kandidátov