Obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2022-2030

Spoločný PHRSR 38 obcí okresu Topoľčany 2022-2030.pdf (2.8 MB)

Vstupná správa spoločného PHRSR okres TO 2022-2030.pdf (922.99 kB)

Akčný plán obce Rajčany 2022-2030.pdf (566.86 kB)

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015-2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti do októbra 2022.

 

PHSR_Rajčany_2015-2020.pdf