Navigácia

Obsah

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

scitanie

Prvé základné výsledky zo SODB 2021 sa publikovali už v roku sčítania. Ďalšie údaje, vrátane rozšírených a geopriestorových údajov, sa publikovali priebežne počas roka 2022 a sú dostupné na www.scitanie.sk

Na konci januára 2023 bola sprístupnená „MOJA OBEC“, ktorá slúži primárne obciam. Tu si viete pozrieť údaje priamo za našu obec:

https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0236505439

SODB2021 - Obec Rajčany.pdf (49.51 kB)