Navigácia

Obsah

Prenájom kultúrneho domu Gaudium

 

 POPLATKY ZA PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU A KLUBOVÝCH PRIESTOROV od 1.1.2020

 

Miestnosť

 

Udalosť

Poplatky

Obyvateľ Rajčian*

Cudzie osoby

Energie

Obrusy

Biele návleky na stoličky

Záloha

Sála KD

kar

30 €

30 €

Podľa aktuálneho

cenníka ZSE, ZSVaK

a SPP

 

 

1,20 €

/1ks

 

 

1,30 €

/1ks

85 €

Klub

kar

20 €

20 €

70 €

Sála KD

oslava, svadba

50 €

200 €

350 €

Klub

oslava, svadba

30 €

55 €

100 €

/* Obyvateľ Rajčian znamená osoba s trvalým pobytom v Rajčanoch a osoba, ktorá nemá dlhy voči obci.

 

 Kultúrny dom a klubové priestory v Rajčanoch sa prenajíma za týchto podmienok:

  1. Počas prenájmu je objednávateľ hmotne zodpovedný za prenajatý majetok a prípadné škody je povinný uhradiť.
  2. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so všetkými podmienkami prenájmu, vrátane úhrady, s ktorými súhlasí.
  3. Na prevzatie kultúrneho domu si prinesie túto zmluvu pre vyznačenie prevzatia a stavu energií. Takisto ju prineste i pri odovzdávaní.
  4. Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch č. 4/2011 zo dňa 30.6.2011 je zákaz organizovania ohňostroja. Výška pokuty v prípade porušenia zákazu je 300 eur.
  5. Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch č. 8/2012 zo dňa 11.06.2012 je zákaz vypúšťania balónikov šťastia.
  6. Používané priestory, ako i inventár musia byť odovzdané v poriadku a čisté.
  7. Za prenájom zaplatí objednávateľ podľa zúčtovania predloženého ihneď po odovzdaní kultúrneho domu.