Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
 

29. október 2022 od 7:00 hod. do 20:00 hod.
 

VÝSLEDKY

 

Za starostu obce Rajčany bola zvolená:

Meno a priezvisko Politická strana alebo nezávislý kandidát Počet hlasov
 Mária Švecová    Nezávislá kandidátka  201

Ďalší kandidáti:

Meno a priezvisko Politická strana alebo nezávislý kandidát Počet hlasov
Ján Gális, Mgr.,Bc.    Nezávislý kandidát 86
     

 

Sedem kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva obce

Rajčany a náhradnici:

P.č. Meno a priezvisko Politická strana alebo nezávislý kandidát Počet hlasov
1. Aneta Kováčiková, MUDr. KDH 176
2. Milan Bujna, Ing. KDH 145
3. Zlatica Benková, Ing. KDH 139
4. Beáta Bujnová SNS 133
5. Vladislav Chudý KDH 127
6. Martin Sečkár KDH 125
7. Daniela Rybanská, Mgr. Nezávislá kandidátka 114
8. Jozef Mucha SNS 88
9. Zdenko Bodocký KDH 87
10. Ján Gális, Mgr.,Bc. Nezávislý kandidát 85
11. Miroslav Trudman SNS 80
12. Viliam Kováčik SNS 76
13. Ján Rybánský Nezávislý kandidát 76
14. Mário Matejka Nezávislý kandidát 72

__________________________________________________________________________

 

Výsledky volieb do samosprávy obcí 2022.pdf

__________________________________________________________________________

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. 06. 2022, rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. 

budú na území Slovenskej republiky v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf

__________________________________________________________________________

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Rajčany.pdf

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch.pdf

__________________________________________________________________________

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov.pdf

__________________________________________________________________________

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej

(okrskovej) volebnej komisie do 30. augusta 2022:  starosta@rajcany.sk

__________________________________________________________________________

Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo dňom konania

volieb, teda najneskôr do 30. augusta 2022.

__________________________________________________________________________

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie


Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie je Ing. Daniela Balážiková.

Kontakt: Obecný úrad Rajčany, Rajčany 129, 956 32

Tel.: 038/5300 336

Mail: ocu.rajcany@gmail.com 

_________________________________________________________________________

 

Určenie počtu poslancov a volebného obvodu v Rajčanoch

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určenie počtu poslancov.pdf (185.95 kB)

_________________________________________________________________________

 

Počet podpisov voličov na kanditátke

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce.

Počet obyvateľov obce                                        Počet podpisov voličov na podpisovej listine

       do 50                                                                                   10

       51-        100                                                                         20

     101-        500                                                                         40

     501-     2 000                                                                       100

  2 001-   20 000                                                                       200

20 001- 100 000                                                                       500

     nad   100 000                                                                    1 000

Ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022) mala obec Rajčany 535 obyvateľov.