Navigácia

Obsah

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. 06. 2022, rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. 

budú na území Slovenskej republiky v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

________________________________________________________________________

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej

(okrskovej) volebnej komisie:  starostka@rajcany.sk

________________________________________________________________________

Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo dňom konania

volieb, teda najneskôr do 30. augusta 2022.

________________________________________________________________________

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie


Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie je Ing. Daniela Balážiková.

Kontakt: Obecný úrad Rajčany, Rajčany 129, 956 32

Tel.: 038/5300 336

Mail: ocu.rajcany@gmail.com 

_________________________________________________________________________

 

Určenie počtu poslancov a volebného obvodu v Rajčanoch

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určenie počtu poslancov.pdf (185.95 kB)

_________________________________________________________________________

 

Počet podpisov voličov na kanditátke

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce.

Počet obyvateľov obce                                        Počet podpisov voličov na podpisovej listine

       do 50                                                                                   10

       51-        100                                                                         20

     101-        500                                                                         40

     501-     2 000                                                                       100

  2 001-   20 000                                                                       200

20 001- 100 000                                                                       500

     nad   100 000                                                                    1 000

Ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022) mala obec Rajčany 535 obyvateľov.

________________________________________________________________________

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf (137.19 kB)