Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzne nariadenia

2023

VZN č. 1/2023 o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 53x | 08.03.2023

2022

VZN č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 82x | 20.07.2022

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Rajčany Stiahnuté: 57x | 13.12.2022

VZN č. 3/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 79x | 13.12.2022

VZN č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 58x | 13.12.2022

2021

VZN 1/2021 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 125x | 14.12.2021

VZN 2/2021 o daniach Stiahnuté: 114x | 14.12.2021

VZN 3/2021 o o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia Stiahnuté: 126x | 14.12.2021

2020

VZN 1/2020 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 199x | 15.12.2020

2019

VZN 1/2019 o výške príspevku v školskej jedálni Stiahnuté: 363x | 05.06.2019

VZN 2/2019 o daniach Stiahnuté: 296x | 26.11.2019

VZN 3/2019 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 466x | 26.11.2019

2017

VZN č. 1/2017 o dotáciách Stiahnuté: 510x | 05.09.2017

VZN č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 450x | 05.09.2017

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 509x | 05.09.2017

VZN č. 4/2017 o dotáciách (zmena) Stiahnuté: 434x | 16.12.2017

VZN č. 5/2017 o opatrovateľskej službe (zmena) Stiahnuté: 435x | 18.12.2017

2016

vseobec.zav._nariadenie 2-2016 DzN Stiahnuté: 450x | 03.08.2017

VZN 1-2016-šj Stiahnuté: 555x | 09.08.2017

VZN č. 4-2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 434x | 03.08.2017

Stránka