Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.07.2023

2023134

odvoz kuchynského odpadu

9,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023133

prenájom kontajnera

120,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023132

odvoz odpadu

409,92 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023131

plyn-budovy obce

1 456,00 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023130

okenné sieťky 2 ks

40,90 EUR

Dušan Herda

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023129

prenájom rohože

31,37 EUR

Elis Textile Care SK s.r.o.

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023128

štrkopiesky riečne

34,73 EUR

Betonárka Nadlice

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023127

školenie pracovníka na obsluhu plynových zariadení

150,00 EUR

Ľuboš Kollár

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023126

odvoz bioodpadu

1 152,35 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023125

knihy

60,53 EUR

Market 24, s.r.o.

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023124

vodárenské práce a oprava kanalizácie

348,00 EUR

Miroslav DOBROČANI

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023123

tlačivá

14,80 EUR

ŠEVT a.s.

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023122

kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska

193,20 EUR

EKOTEC spol. s.r.o.

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023121

elektrická energia

276,44 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023120

mobilné hovory, internet, dátové prenosy,parkovné

27,50 EUR

ORANGE

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023119

prenájom nafukovacích atrakcií, animačný program

730,00 EUR

Avil s. r. o.

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023118

opatrovateľská služba

130,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023117

úprava terénu obce Rajčany

602,00 EUR

Jozef Baláž

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023116

revízia plynových zariadení

394,80 EUR

Ľuboš Kollár

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023115

preprava žiakov

95,26 EUR

SAD Prievidza a.s.

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023114

odvoz odpadu

614,88 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023113

odvoz kuchynského odpadu

18,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023112

servisná podpora,licencia-WinIBEU

118,80 EUR

IVES

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023111

telekomunikačné služby

93,40 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023110

uloženie odpadu

447,06 EUR

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: