Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.01.2024

2023297

plyn-budovy obce

-2 952,82 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023296

Vodné

124,24 EUR

Zapadslov.vodar.spol.a.s.

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023295

Vodné

30,48 EUR

Zapadslov.vodar.spol.a.s.

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023294

odvoz bioodpadu

243,31 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023293

opatrovateľská služba

130,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023292

elektrická energia

1 021,57 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023291

elektrická energia

617,63 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023290

elektrická energia

414,83 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023289

elektrická energia

271,50 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023288

elektrická energia

169,12 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023287

elektrická energia

1 571,18 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023286

elektrická energia

1 174,88 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023285

elektrická energia

332,26 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.01.2024

2023284

elektrická energia

323,29 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023283

odhŕňanie snehu na miestnach komunikácií

412,80 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023282

prenájom kontajnera

120,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023281

odvoz kuchynského odpadu

18,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023280

preprava žiakov

72,58 EUR

SAD Prievidza a.s.

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023279

montážna plošina-vianočné osvetlenie

206,40 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023278

telekomunikačné služby

93,40 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023277

BOZP a OPP

180,00 EUR

Blaška Pavol

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023276

odvoz odpadu

409,92 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023275

uloženie odpadu

265,77 EUR

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

18.01.2024

2023274

prenájom rohože

17,03 EUR

Elis Textile Care SK s.r.o.

OBEC RAJČANY

29.12.2023

2023273

Vodné

242,38 EUR

Zapadslov.vodar.spol.a.s.

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: