Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.08.2023

2023143

hutný materiál-zábradlie most

191,95 EUR

PANDA, PAULEN LADISLAV

OBEC RAJČANY

08.08.2023

2023142

úprava terénu obce Rajčany

717,50 EUR

Jozef Baláž

OBEC RAJČANY

08.08.2023

2023141

BOZP a OPP

180,00 EUR

Blaška Pavol

OBEC RAJČANY

08.08.2023

2023140

kontrola hasiacich prístrojov,hydrantov

365,40 EUR

THAPNER SERVIS

OBEC RAJČANY

08.08.2023

2023139

elektrická energia

234,29 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

08.08.2023

2023138

opatrovateľská služba

130,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

08.08.2023

2023137

preprava žiakov

99,79 EUR

SAD Prievidza a.s.

OBEC RAJČANY

08.08.2023

2023136

uloženie odpadu

271,30 EUR

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

08.08.2023

2023135

telekomunikačné služby

93,40 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023134

odvoz kuchynského odpadu

9,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023133

prenájom kontajnera

120,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023132

odvoz odpadu

409,92 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023131

plyn-budovy obce

1 456,00 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023130

okenné sieťky 2 ks

40,90 EUR

Dušan Herda

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023129

prenájom rohože

31,37 EUR

Elis Textile Care SK s.r.o.

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023128

štrkopiesky riečne

34,73 EUR

Betonárka Nadlice

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023127

školenie pracovníka na obsluhu plynových zariadení

150,00 EUR

Ľuboš Kollár

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023126

odvoz bioodpadu

1 152,35 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023125

knihy

60,53 EUR

Market 24, s.r.o.

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023124

vodárenské práce a oprava kanalizácie

348,00 EUR

Miroslav DOBROČANI

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023123

tlačivá

14,80 EUR

ŠEVT a.s.

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023122

kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska

193,20 EUR

EKOTEC spol. s.r.o.

OBEC RAJČANY

14.07.2023

2023121

elektrická energia

276,44 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023120

mobilné hovory, internet, dátové prenosy,parkovné

27,50 EUR

ORANGE

OBEC RAJČANY

19.06.2023

2023119

prenájom nafukovacích atrakcií, animačný program

730,00 EUR

Avil s. r. o.

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: