Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.07.2022

2022148

dozor nad prepojom IBV Rajčany

88,76 EUR

Zapadslov.vodar.spol.a.s.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022147

kontrola prenosných hasiacich prístrojov

386,64 EUR

THAPNER SERVIS

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022146

výstavba vodovodu v obci Rajčany

8 528,40 EUR

Ing. Peter Horňák

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022145

odvoz bioodpadu

555,91 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022144

kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska

193,20 EUR

EKOTEC spol. s.r.o.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022143

elektrická energia

291,32 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022142

mobilné hovory, internet, dátové prenosy

38,00 EUR

ORANGE

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022141

Poznávací atlas regiónu Dolná Nitra

185,90 EUR

Zirek group, s.r.o.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022140

BOZP a OPP

100,00 EUR

Blaška Pavol

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022139

preprava žiakov

99,79 EUR

SAD Prievidza a.s.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022138

opatrovateľská služba

130,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022137

odvoz kuchynského odpadu

27,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022136

úprava terénu obce Rajčany

434,00 EUR

Jozef Baláž

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022135

servisná podpora,licencia-WinIBEU

118,80 EUR

IVES

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022134

pouličné osvetlenie led

197,10 EUR

Marián Masarovič Lumin

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022133

uloženie odpadu

446,06 EUR

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022132

prenájom kontajnera

120,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022131

vodné

85,97 EUR

Zapadslov.vodar.spol.a.s.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022130

telekomunikačné služby

92,40 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022129

odvoz odpadu

358,32 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022128

plyn-budovy obce

1 562,00 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022127

prenájom rohože

16,68 EUR

Elis Textile Care SK s.r.o.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022126

vodné

82,41 EUR

Zapadslov.vodar.spol.a.s.

OBEC RAJČANY

28.06.2022

2022125

stravné lístky

1 014,38 EUR

DOXX-Stravné lístky,s.r.o

OBEC RAJČANY

28.06.2022

2022124

knihy

47,08 EUR

Aitec, s.r.o.

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: