Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2022

Nájomná zmluva

30-12-2022

1,00 EUR + energie

Martin Bezák

OBEC RAJČANY

21.12.2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

21-12-2022

15 000,00 EUR

OBEC RAJČANY

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

21.12.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

20-12-2022

180,00 EUR štvrťročne

OBEC RAJČANY

Blaška Pavol

17.11.2022

SERVISNÁ ZMLUVA

16-11-2022

5,80 EUR

OBEC RAJČANY

Elis Textile Care SK s.r.o.

11.07.2022

Zmluva č. 1130/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu

04-07-2022

700,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

OBEC RAJČANY

08.07.2022

ZMLUVA O DIELO

07-07-2022

43 643,03 EUR

HDM-Hydromeliorácie

OBEC RAJČANY

30.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022

23-06-2022

9 900,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

OBEC RAJČANY

29.06.2022

Dohoda číslo: 22/18/054/52

28-06-2022

2 497,83 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

OBEC RAJČANY

02.05.2022

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby

02-05-2022

20,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

26.04.2022

Dohoda číslo: 22/18/054/26

26-04-2022

3 406,14 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

OBEC RAJČANY

02.03.2022

Dodatok 1/2022 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

02-03-2022

2,00 EUR obyvateľ/rok

OBEC RAJČANY

Mesto Topoľčany

02.03.2022

Dodatok 1/2022 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

02-03-2022

0,25 EUR obyvateľ/rok

OBEC RAJČANY

Mesto Topoľčany

21.02.2022

Dodatok k Zmluve o odvoze odpadu

21-02-2022

0,68 EUR bez DPH/1 KS nádoby

OBEC RAJČANY

EKO HUNKA

21.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku-PPA

21-01-2022

20 381,11 EUR

OBEC RAJČANY

Pôdohospodárska platobná agentúra

07.01.2022

Zmluva o odvoze a zneškodnení odpadu 2/2022

07-01-2022

7,50 EUR bez DPH/1 KS nádoby

OBEC RAJČANY

EKO HUNKA

04.01.2022

Dodatok č. 8

04-01-2022

cenník

OBEC RAJČANY

BORINA EKOS s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1