Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.09.2022

2022173

MS Office Home and Business 2021 SK

251,99 EUR

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

OBEC RAJČANY

07.09.2022

2022172

tlačivá

13,32 EUR

ŠEVT a.s.

OBEC RAJČANY

07.09.2022

2022171

Poznávací atlas regiónu Dolná Nitra

197,90 EUR

Zirek group, s.r.o.

OBEC RAJČANY

07.09.2022

2022170

tepovanie kobercov

20,00 EUR

Michalka Miloš

OBEC RAJČANY

07.09.2022

2022169

Whirlpool WFO 3C33 6.5 X

394,10 EUR

ANDREA SHOP, s.r.o.

OBEC RAJČANY

07.09.2022

2022168

odvoz bioodpadu

161,52 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

OBEC RAJČANY

07.09.2022

2022167

mobilné hovory, internet, dátové prenosy

38,50 EUR

ORANGE

OBEC RAJČANY

07.09.2022

2022166

plyn-budovy obce

1 571,00 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022165

elektrická energia

319,32 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022164

opatrovateľská služba

130,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022163

plyn-budovy obce

343,56 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022162

úprava terénu obce Rajčany

672,00 EUR

Jozef Baláž

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022161

preprava osôb 23.7.2022 Hrabovská a Čutkovská dolina

618,96 EUR

Jozef Staňo - STAŇOR

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022160

uloženie odpadu

275,95 EUR

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022159

odvoz kuchynského odpadu

18,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022158

telekomunikačné služby

92,40 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022157

odvoz odpadu

358,32 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022156

montážna plošina

56,40 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022155

prenájom kontajnera

120,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022154

kontajner plastový 120L-hnedý,modrý,žltý

79,56 EUR

FEREX

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022153

servisná podpora - licencia

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022152

výmena ventilu na vodu na cintoríne

87,74 EUR

Zapadslov.vodar.spol.a.s.

OBEC RAJČANY

18.08.2022

2022151

arboristické práce v parku a v areáli MŠ

2 120,00 EUR

Marek Áč - ARBORIA

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022150

spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Wifi pre Teba II

290,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

OBEC RAJČANY

25.07.2022

2022149

rozbor vody na Mechovičke

176,12 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: