Obsah

Zmluvy

Zmluvy 2012

 


 Číslo zmluvy 
 
       Zmluvná      
            strana            
          Predmet zmluvy            Zmluva 
8 Katastrálny úrad
Nitra
Zmluva o poskytovaní údajov z8.pdf
7 Ing. Denisa Matejková
Solčany
Kúpna zmluva  
6 Eko Stavik s.r.o
Topoľčany
Zmluva o dielo | Rekonštrukcia strechy na MŠ z6.pdf
5 Elektromont
Topoľčany
Zmluva o dielo | Osvetlenie prechodu pre chodcov z5.pdf
4 MV SR Zmluva o poskytnutí dotácie | Osvetlenie prechodu pre chodcov z4.pdf
3 Poľnohospodárske družstvo
Chynorany
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemku z3.pdf
2 Slovenská sporiteľňa
Bratislava
Zmluva o vkladovom účte z2.pdf
1 Borina Ekos s.r.o.
Livinské Opatovce
Dodatok č. 4 ku zmluve o ukladaní odpadu na skládku z1.pdf