Obsah

Zmluvy

Zmluvy 2011

 


 Číslo zmluvy 
 
     Zmluvná strana                Predmet zmluvy            Zmluva 
1 SPP, Bratislava Zmluva o dodávke plynu z1.pdf
2 HART Slovakia, Rajčany Prenájom pozemku z2.pdf
3 Realityplus, Nové Zámky Zmluva o externom manažmente z3.pdf
4 Jozef Kmeťo a Ľubomíra Kmeťová Kúpa nehnuteľnosti  
5 Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o úvere z5.pdf
6 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie 
na podporu kultúry
z6.PDF
7 Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Topoľčany
Dohoda o poskytnutí príspevku 
na aktivačnú činnosť
z7.PDF
8 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.,
Bratislava
Zmluva o zasielaní dokumentov 
prostredníctvom elektronickej komunikácie
z8.PDF
9 EKO HUNKA, s.r.o 
Chynorany
Zber, preprava a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu
z9.PDF
10 CESTY NITRA, a.s.
Nitra
Obnova miestnych komunikácií 
a chodníkov v obci Rajčany
z10.PDF