Obsah

Zmluvy

Zmluvy 2014

Dodat. č. 1 k zmluve o spol. úrade - pozemné komunikácie- Mesto Topoľčany

Dodat. č. 1 k zmluve o spol. úrade - pozemné komunikácie.pdf Stiahnuté: 247x | 04.08.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - Mesto Topoľčany

Dodatok č. 1 - Spol. stavebný úrad.pdf Stiahnuté: 264x | 04.08.2017

Termínovaný vklad č. 1 - Prima Banka

Termínovaný vklad č. 1.pdf Stiahnuté: 300x | 04.08.2017

Zmluva o dielo - Milpek

Zmluva o dielo - DS.pdf Stiahnuté: 265x | 04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu (MŠ) - SPP

SPP-MŠ.pdf Stiahnuté: 305x | 04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu (OcÚ) - SPP

SPP-Obec.pdf Stiahnuté: 280x | 04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu (TJ) - SPP

SPP-TJ.pdf Stiahnuté: 284x | 04.08.2017

Zmluva o nájme - Gálisová

Nájomná zmluva Gálisová.pdf Stiahnuté: 260x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - NSK

Zmluva NSK.pdf Stiahnuté: 269x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - PZ Starý Háj Norovce

zmluva o dotácií PZ.pdf Stiahnuté: 268x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie(CVČ)-ZŠ Škultétyho Topoľčany

Zmluva - CVČ.pdf Stiahnuté: 265x | 04.08.2017

Zmluva o poskytovaní služieb - Pavol Blaška

Blaška- zmluva.pdf Stiahnuté: 264x | 04.08.2017

Zmluva o spolupráci - Bioplant

Bioplant.pdf Stiahnuté: 267x | 04.08.2017

Zmluva o vstupe obce do Ponitrianského združenia obcí

Zmluva o vstupe do PZO.pdf Stiahnuté: 113x | 04.08.2017

Stránka

  • 1