Obsah

Zmluvy

Zmluvy 2014

Dodat. č. 1 k zmluve o spol. úrade - pozemné komunikácie- Mesto Topoľčany

Dodat. č. 1 k zmluve o spol. úrade - pozemné komunikácie.pdf Stiahnuté: 184x | 04.08.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - Mesto Topoľčany

Dodatok č. 1 - Spol. stavebný úrad.pdf Stiahnuté: 210x | 04.08.2017

Termínovaný vklad č. 1 - Prima Banka

Termínovaný vklad č. 1.pdf Stiahnuté: 225x | 04.08.2017

Zmluva o dielo - Milpek

Zmluva o dielo - DS.pdf Stiahnuté: 200x | 04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu (MŠ) - SPP

SPP-MŠ.pdf Stiahnuté: 248x | 04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu (OcÚ) - SPP

SPP-Obec.pdf Stiahnuté: 219x | 04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu (TJ) - SPP

SPP-TJ.pdf Stiahnuté: 225x | 04.08.2017

Zmluva o nájme - Gálisová

Nájomná zmluva Gálisová.pdf Stiahnuté: 207x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - NSK

Zmluva NSK.pdf Stiahnuté: 209x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - PZ Starý Háj Norovce

zmluva o dotácií PZ.pdf Stiahnuté: 195x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie(CVČ)-ZŠ Škultétyho Topoľčany

Zmluva - CVČ.pdf Stiahnuté: 196x | 04.08.2017

Zmluva o poskytovaní služieb - Pavol Blaška

Blaška- zmluva.pdf Stiahnuté: 210x | 04.08.2017

Zmluva o spolupráci - Bioplant

Bioplant.pdf Stiahnuté: 200x | 04.08.2017

Zmluva o vstupe obce do Ponitrianského združenia obcí

Zmluva o vstupe do PZO.pdf Stiahnuté: 52x | 04.08.2017

Stránka

  • 1