Obsah

Objednávky


Všetky objednávky podpisuje a uzatvára starostka obce Mária Švecová.
 

Objednávky 2014

Číslo Predmet Dodávateľ IČO

Dátum

vystavenia

16/2014 Svietidlá do Domu smútku Ing. Darina Szöllösiová,
Nitra
43336825 12.11.2014
15/2014 Tovar podľa ponuky 2014 Rehák Paving s.r.o., Topoľčany 31419810 01.10.2014
14/2014 Vitráž do Domu smútku Ing. Darina Szöllösiová,
Nitra
43336825 01.10.2014
13/2014 Rozbor vody Mechovička Regionálne úrad verejného zdravotníctva Topoľčany 17335761 01.10.2014
12/2014 Chladiaci katafalk do Domu smútku TITTL THERMO KING, s.r.o., Bratislava 35776064 29.09.2014
11/2014 Murárske práce v MŠ Rajčany PAK INVEST s.r.o. Chrabrany 36754579 10.09.2014
10/2014 Rúra PVC, koleno 90° Stavebniny Topoľčany   08.09.2014
9/2014 Publikácia k 770. výročiu založenia obce Tristanpress s.r.o. Topoľčany 34108483 14.08.2014
8/2014 Autobusová preprava športovcov podľa rozpisu SAD Prievidza a.s. 36324043 14.08.2014
7/2014 Sitá na okná proti hmyzu VEPA, Topoľčany 37765019 12.06.2014
6/2014 Terénne, záhradné práce a výsev trávy  Marek Kotešovský, Rajčany 45886202 02.05.2014
5/2014 Obojstranná vitrína pred cintorín ARDSYSTÉM, s.r.o. Žilina 36397563 22.04.2014
4/2014 Zabezpečenie verejného obstarávania modernizácie Domu smútku Precizia, s.r.o., Nitrianska Blatnica 36808687 02.04.2014
3/2014 Traktorová kosačka STIGA Estate Anton Beláň, Bojná 17692776 12.03.2014
2/2014 Benzínový drtič HECHT ROMERX, Krušovce 33142092 07.03.2014
1/2014 Autobusová preprava športovcov podľa rozpisu SAD Prievidza a.s. 36324043 11.03.2014