Obsah

Objednávky


Všetky objednávky podpisuje a uzatvára starostka obce Mária Švecová.
 

Objednávky 2013

Číslo Predmet Dodávateľ IČO

Dátum

vystavenia

19/2013 Poštová poukážka 500 ks Tristanpress, s.r.o. Topoľčany 34108483 17.12.2013
18/2013 Maľované mapy Mikroregiónu Bebrava CBS s.r.o.Banská Bystrica 36754749 14.10.2013
17/2013 Odborné prehliadky plynových zariadení Ľuboš Kollár,Veľké Dvorany 24 38884324 08.10.2013
16/2013 Oprava miestnych komunikácií Regionálna správa a údržba ciest Nitra stredisko Topoľčany 35960736 26.09.2013
15/2013 Vodárenské a kurenárske práce v MŠ Rajčany Miroslav Dobročani, Nadlice 35251581 22.08.2013
14/2013 Rekonštrukciu mostíka cez potok PAK INVEST s.r.o. Chrabrany 36754579 22.08.2013
13/2013 Murárske práce v MŠ Rajčany DOM STAV SK, s.r.o. Nadlice 46570691 29.07.2013
12/2013 Zámočnícke práce - futbalové bránky HUPA - Pavel Hubinský, Rajčany 36884227 29.07.2013
11/2013 Murárske práce v MŠ Rajčany Building s.r.o. Chynorany 46442227 22.07.2013
10/2013 Radiátor a sanitárna keramika s príslušenstvom do MŠ Rajčany INMAT - Jozef Hanuš, Topoľčany 14098318 22.07.2013
9/2013 Autobusová preprava športovcov podľa rozpisu SAD Prievidza a.s. 36324043 22.07.2013
8/2013 Autobusová preprava - výlet do Gabčíkova 27.7.2013 SAD Prievidza a.s. 36324043 22.07.2013
7/2013 Nafukovací hrad na skákanie pre deti Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava 35950226 18.06.2013
6/2013 Projekt - rekonštrukcia domu smútku   Ing. Milan Babala, Dvorany nad Nitrou 36884103 02.05.2013
5/2013  Záhradnícke úpravy za budovou OcÚ a KD Marek Kotešovský, Rajčany 45886202 02.05.2013
4/2013 Autobusová preprava športovcov podľa rozpisu SAD Prievidza a.s. 36324043 15.03.2013
3/2013 Rozbor vody na Mechovičke Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra 17336031 11.03.2013
2/2013 Rozbor vody na Mechovičke Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany 17335761 11.03.2013
1/2013 Čistenie ciest od snehu počas zimného obdobia Miroslav Rybanský-MR, Norovce 34671463 07.01.2013