Obsah

Objednávky


Všetky objednávky podpisuje a uzatvára starostka obce Mária Švecová.
 

Objednávky 2011

Číslo objednávky Dodávateľ           Predmet           Objednávka
1/2011 Enermont, Bratislava Prekládka rozvádzača VO o1.pdf
2/2011 HARYS, Topoľčany Kávové súpravy o2.pdf
3/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Topoľčany Rozbor vody z prameňa na Mechovičke o3.pdf
4/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra Rozbor vody z prameňa na Mechovičke o4.pdf
5/2011 Dušan Kopocký, Oponice 13 Čistenie Rajčianskeho potoka od nánosov o5.PDF
7/2011 SAD Prievidza Preprava špotovcov o7.pdf