Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.03.2022

2022048

sklo-autobusová zastávka

189,82 EUR

Stanislav Vančo - VAK izolačné a dizajnové sklá

OBEC RAJČANY

23.03.2022

2022047

mobilné hovory, internet, dátové prenosy

38,00 EUR

ORANGE

OBEC RAJČANY

23.03.2022

2022046

elektrická energia

461,50 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

23.03.2022

2022045

preprava žiakov

86,18 EUR

SAD Prievidza a.s.

OBEC RAJČANY

23.03.2022

2022044

opatrovateľská služba

130,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022043

tlačiareň HP LaserJet MFP M140we

182,90 EUR

ELEKTROSPED, a.s.

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022042

telekomunikačné služby

90,41 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022041

prenájom kontajnera

120,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022040

odvoz kuchynského odpadu

27,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022039

odvoz odpadu

358,32 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022038

uloženie odpadu

329,92 EUR

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022037

pílenie stromov

150,00 EUR

Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022036

plyn-budovy obce

1 562,00 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022035

prenájom rohože

15,89 EUR

Elis Textile Care SK s.r.o.

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022034

zodpovedná osoba

144,00 EUR

osobnyudaj.sk

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022033

stanovenie stability stromov zvukovým tomografom

259,05 EUR

Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022032

elektrická energia

1,75 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022031

úprava terénu obce Rajčany

77,00 EUR

Jozef Baláž

OBEC RAJČANY

21.03.2022

2022030

vyjadrenie k projektu IBV za kostolom

13,90 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

28.02.2022

2022029

toner

101,15 EUR

Ledum Kamara SK s.r.o.

OBEC RAJČANY

28.02.2022

2022028

mobilné hovory, internet, dátové prenosy,parkovné

34,50 EUR

ORANGE

OBEC RAJČANY

28.02.2022

2022027

odvoz bioodpadu

142,70 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

OBEC RAJČANY

18.02.2022

2022026

vyjadrenie k projektu IBV za kostolom

16,99 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

18.02.2022

2022025

hudba reprodukovaná rozhlasom

38,40 EUR

SLOVGRAM

OBEC RAJČANY

18.02.2022

2022024

elektrická energia

620,84 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: