Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.02.2022

2021298

odvoz bioodpadu

133,87 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

OBEC RAJČANY

21.02.2022

2021297

plyn-budovy obce

2 460,28 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

21.02.2022

2021296

preprava žiakov

72,58 EUR

SAD Prievidza a.s.

OBEC RAJČANY

21.02.2022

2021295

elektroinštalačný materiál

136,34 EUR

Elektromontáž-TRUDMAN

OBEC RAJČANY

21.02.2022

2021294

elektrická energia

271,48 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

21.02.2022

2021293

elektrická energia

560,75 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

21.02.2022

2021292

elektrická energia

592,68 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

21.02.2022

2021291

elektrická energia

732,76 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

21.02.2022

2021290

elektrická energia

129,31 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

21.02.2022

2021289

elektrická energia

298,50 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021288

elektrická energia

757,90 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021287

elektrická energia

409,32 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021286

elektrická energia

545,40 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021285

uloženie odpadu

468,23 EUR

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021284

BOZP a OPP

100,00 EUR

Blaška Pavol

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021283

telekomunikačné služby

90,41 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021282

opatrovateľská služba

130,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021281

hutný materiál a náradie

92,63 EUR

PANDA, PAULEN LADISLAV

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021280

odvoz odpadu

460,08 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021279

montážna plošina-vianočné osvetlenie

140,40 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021278

odhŕňanie snehu a posyp miestnach komunikácií

298,80 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

18.01.2022

2021277

prenájom rohože

12,94 EUR

Elis Textile Care SK s.r.o.

OBEC RAJČANY

31.12.2021

2021276

aktualizácia databázy virtualnycintorin.sk

19,80 EUR

3Wslovakia s.r.o.

OBEC RAJČANY

31.12.2021

2021275

vodné

330,53 EUR

Zapadslov.vodar.spol.a.s.

OBEC RAJČANY

31.12.2021

2021274

predplatné Predškolská výchova, Včielka

22,90 EUR

Slovenská pošta

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: