Obsah

Faktúry
 

Všetky objednávky podpisuje a uzatvára starostka obce Mária Švecová.

 

Faktúry školskej jedálne pri MŠ 2012

tu ku stiahnutiu

 

Faktúry obec 2012

Číslo faktúry Dodávateľ           Predmet           Suma
2012225 SPP Bratislava vyúčtovanie-plyn - budova č. 3 -22,22  
2012224 ORANGE Bratislava mobilné hovory 34,62  
2012223 MEVA-SK Rožňava popolník - KD 56,88  
2012222 Spokojnosť, Topoľčany opatrovateľská služba 12/2012 235,62  
2012221 ZSE,a.s., Bratislava elektr. energia - vyúčtovanie - TJ -65,90  
2012220 Prima banka Slovensko, Bratislava ročné vedenie účtu CP 39,96  
2012219 ZSE,a.s., Bratislava elektr. energia - vyúčtovanie - obec 139,46  
2012218 ZSE,a.s., Bratislava elektr. energia - vyúčtovanie - knižnica 25,26  
2012217 ZSE,a.s., Bratislava elektr. energia - vyúčtovanie - č.d.118 24,20  
2012216 Blaška Pavol, Topoľčany BOZP a OPP 4.štvrťrok 2012 89,62  
2012215 SAD Prievidza a.s. preprava žiakov 68,04  
2012214 Borina Ekos Livinské Opatovce uloženie odpadu 12/2012 201,96  
2012213 Zapadslov.vodar.spol.a.s., Topoľčany vodné - obec 18,92  
2012212 Slovak Telekom Bratislava hlasové služby + internet 12/2012 84,94  
2012211 EKO HUNKA Chynorany odvoz odpadu 12/2012 265,20  
2012210 EKO HUNKA Chynorany montáž vianočného osvetlenia 78,00  
2012209 Spokojnosť, Topoľčany opatrovateľská služba 11/2012 235,62  
2012208 Obec SÚLOVCE náklady hlavného kontrolóra 106,44  
2012207 Slovenská pošta Banská Bystrica predškolská výchova MŠ 10,80  
2012206 M.Trudman, Rajčany oprava rozhlasu 291,43  
2012205 P.Legeň, Horné Chlebany údržba areálu TJ 125,00  
2012204 FEREX Nitra smetné nádoby 172,20  
2012203 ORANGE Bratislava mobilné hovory 27,96  
2012202 Zapadslov.vodar.spol.a.s., Topoľčany vodné - obec 107,29  
2012201 ELEKTROMONT Topoľčany vianočné osvetlenie 906,96  
2012200 BETONÁRKA Nadlice oplotenie MŠ 2 760,00  
2012199 P.Stanček, Nitrianska Blatnica zhotovenie krovu-prístrešok MŠ 1 177,61  
2012198 Róbert Mrúz, Topoľčany tesárske práce-prístrešok MŠ 1 077,08  
2012197 INPROST Bratislava daňové tlačivá 81,60  
2012196 EDUCAPLAY Žilina učebné pomôcky MŠ 15,80  
2012195 SAD Prievidza a.s. preprava žiakov 90,72  
2012194 Borina Ekos Livinské Opatovce uloženie odpadu 11/2012 201,96  
2012193 SOZA Bratislava hudba - hody 2012 6,50  
2012192 HUPA Rajčany bránka a plot v MŠ 286,00  
2012191 Slovak Telekom Bratislava hlasové služby + internet 12/2012 88,12  
2012190 SPP Bratislava plyn - budova č. 118 16,00  
2012189 SPP Bratislava plyn - budova č. 3 27,00  
2012188 RWE Košice plyn - TJ 81,00  
2012187 RWE Košice plyn - MŠ, ŠJ 354,00  
2012186 RWE Košice plyn - OcÚ 12/2012 189,00  
2012185 EKO HUNKA Chynorany odvoz odpadu 11/2012 283,54  
2012184 PORADCA Žilina aktuálne zmeny v SP 10,20  
2012183 DOXX - SL Žilina stravné lístky 309,58  
2012182 MOS MaRT Kuzmice vyčistenie a nastavenie kotla - KD 44,28  
2012181 PORADCA Žilina predplatné- verejná správa - r. 2013 69,60  
2012180 ORANGE Bratislava mobilné hovory 33,84  
2012179 RETIC Nové Sady stĺpiky a panely - oplotenie MŠ 1 820,21  
2012178 SAD Prievidza a.s. preprava TJ 72,37  
2012177 Spokojnosť Topoľčany opatrovateľská služba 10/2012 235,62  
2012176 SAD Prievidza a.s. preprava žiakov 99,79  
2012175 SAD Prievidza a.s. preprava TJ 73,50  
2012174 Borina Ekos Livinské Opatovce uloženie odpadu 10/2012 302,93  
2012173 RWE GAS Košice plyn - OcÚ, KD, knižnica 11/2012 188,00  
2012172 RWE GAS Košice plyn - TJ 11/2012 81,00  
2012171 RWE GAS Košice plyn - MŠ, ŠJ 11/2012 353,00  
2012170 Ľ.Kollar, Veľké Dvorany oprava, prehliadka kachlí, kurz 99,79  
2012169 Slovak Telekom Bratislava hlasové služby + internet 86,38  
2012168 SPP Bratislava plyn - budova č. 3 11/2012 27,00  
2012167 SPP Bratislava plyn - budova č. 118 11/2012 16,00  
2012166 EKO HUNKA Chynorany odvoz odpadu 10/2012 401,40  
2012165 SATES Pov. Bystrica spomaľovací prah 709,99  
2012164 SAD Prievidza a.s. preprava TJ 50,57  
2012163 Blaška Pavol, Topoľčany BOZP a OPP 3.štvrťrok 2012 89,62  
2012162 Ľ.Kollar, Veľké Dvorany revízie plyn.zariadení - OcÚ, MŠ, TJ 347,56  
2012161 ZSE,a.s., Bratislava elektr. energia - vyúčtovanie - KD,OcÚ -255,25  
2012160 BONA, Prievidza salónky - kult. akcia - dôchodci 118,80  
2012159 SAD Prievidza a.s. preprava TJ 62,42  
2012158 CAMEA, Prešov toner HP 2 ks 33,70  
2012157 ORANGE, Bratislava mobilné hovory 9/2012 26,53  
2012156 Patroplast, Nemčice plastové vrecia 34,20  
2012155 SAD Prievidza a.s. preprava žiakov 9/2012 90,72  
2012154 Spokojnosť, Topoľčany opatrovateľská služba 9/2012 235,62  
2012153 SAD Prievidza a.s. preprava TJ 63,35  
2012152 SLOVAK TELEKOM,a.s., Bratislava hovory, internet 9/2012 96,36  
2012151 BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce uloženie odpadu 9/2012 201,96  
2012150 3Wslovakia, Trenčín licencia - cintorínsky poriadok 60,00  
2012149 A. Klačanský, Solčany kontrola komínov - KD,MŠ,TJ 72,00  
2012148 ZSE,a.s., Bratislava elektrická energia - budova č. 118 60,00  
2012147 RWE GAS, Košice plyn - MŠ, ŠJ 10/2012 353,00  
2012146 RWE GAS, Košice plyn - TJ 10/2012 188,00  
2012145 RWE GAS, Košice plyn - OcÚ, KD 10/2012 81,00  
2012144 SAD Prievidza a.s. preprava TJ 47,28  
2012143 SPP, Bratislava plyn - budoba č. 118 9/2012 16,00  
2012142 SPP, Bratislava plyn - budova č. 3 9/2012 27,00  
2012141 EKO HUNKA, Chynorany odvoz odpadu-obec 9/2012 225,94  
2012140 Elektromontáž-TRUDMAN, Rajčany oprava verejného osvetlenia 151,00  
2012139 Ing. J. Katrák, Topoľčany projekt - strecha MŠ 419,04  
2012138 ŠEVT, Banská Bystrica tlačivá MŠ 10,72  
2012137 SPP, Bratislava plyn - vyúčtovanie -339,51  
2012136 SAD Prievidza a.s. preprava TJ 52,75  
2012135 Zapadslov.vodar.spol.a.s., Topoľčany vodné - obec 73,22  
2012134 ORANGE, Bratislava mobilné hovory 8/2012 26,30  
2012133 OLYMP, Santovka vstupové tabule 252,85  
2012132 Spokojnosť, Topoľčany opatrovateľská služba 8/2012 235,62  
2012131 Eko stavin, Topoľčany strecha na MŠ 23823,30  
2012130 SAD Prievidza a.s. preprava TJ 56,35  
2012129 RWE GAS, Košice plyn - MŠ, ŠJ 9/2012 353  
2012128 RWE GAS, Košice plyn - TJ 9/2012 81  
2012127 RWE GAS, Košice plyn - OcÚ, KD 9/2012 188  
2012126 BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce uloženie odpadu 8/2012 257,51  
2012125 SLOVAK TELEKOM,a.s., Bratislava hovory, internet 8/2012 88,75  
2012124 SPP, Bratislava plyn - budoba č. 118 8/2012 16  
2012123 SPP, Bratislava plyn - budova č. 3 8/2012 27  
2012122 EKO HUNKA, Chynorany odvoz odpadu-obec 8/2012 283,54  
2012121 EKO HUNKA, Chynorany odvoz odpadu-MŠ 111,19  
2012120 Orange Bratislava mobilné hovory 26,70  
2012119 Elektromont Topoľčany nasvietenie prechodov
pre chodcov
5984,92  
2012118 Spokojnosť Topoľčany opatrovateľská služba 7/2012 208,56  
2012117 Telekom Bratislava hlasové služby 87,11  
2012116 Borina Ekos Livinske Opatovce uloženie odpadu 7/2012 201,96  
2012115 Eko Hunka Chynorany odvoz odpadu 7/2012 283,54  
2012114 Cesty Nitra nástupný ostrovček 921,90  
2012113 SPP Prievidza plyn - budova č. 118 27  
2012112 SPP Prievidza plyn - budova č. 3 16  
2012111 SPP Prievidza plyn - obec 742  
2012110 Trudman Rajčany údržba VO 36,94  
2012109 ESET Bratislava ESET - antivírusový systém na 2 roky 83,93  
2012108 SPP Bratislava preplatok plynu - budova č. 3 - 382,82  
2012107 Geotop Topoľčany geodetické práce 980  
2012106 Orange Bratislava mobilné hovory 28,04  
2012105 Trudman Rajčany VO - pri KD 787,67  
2012104 Slovenská pošta Banská Bystrica predškolská výchova 3,60  
2012103 WebHouse Trnava webhosting 49,10  
012102 APV Audit Topoľčany audítorské služby 500  
2012101 SAD Prievidza preprava žiakov 95,26  
2012100 Telekom Bratislava hlasové služby 74,53  
2012099 P. Blaška BOZP a OPP 89,62  
2012098 ZSE Bratislava EE - TJ 555,03  
2012097 ZSE Bratislava EE - obec 3843,29  
2012096 ZSE Bratislava EE - č. d. 3 60  
2012095 ZSE Bratislava EE - KD 129,25  
2012094 SPP Bratislava plyn - obec 742  
2012093 Borina Ekos Livinske Opatovce uloženie odpadu 6/2012 201,96  
2012092 Spokojnosť Topoľčany opatrovateľská služba 5/2012 199,58  
2012091 Eko Hunka Chynorany odvoz odpadu 6/2012 283,54  
2012090 Doxx - SL Žilina stravné lístky 974,38  
2012089 Elektroservis Topoľčany údržba hasiacich prístrojov - obec 301,92  
2012088 Legal Soft Tur. Teplice skúmanie prírody 30,90  
2012087 SAD Prievidza preprava - TJ 52,56  
2012086 Orange Bratislava mobilné hovory 27,17  
2012085 HUPA Rajčany brána - ihrisko 966,37  
2012084 SAD Prievidza preprava žiakov 5/2012 95,26  
2012083 Spokojnosť Topoľčany opatrovateľská služba 5/2012 199,58  
2012082 P. Legeň H. Chlebany práce v areály TJ 140  
2012081 Telekom Bratislava hlasové služby 5/2012 75,92  
2012080 WebHouse Trnava doména rajcany.sk 19,92  
2012079 Borina Ekos Livinske Opatovce uloženie odpadu 5/2012 302,93  
2012078 SPP Bratislava plyn - budova č. 3 56  
2012077 SPP Bratislava plyn - obec 742  
2012076 ZVS Topoľčany vodné 65,66  
2012075 SAD Prievidza preprava - TJ 60,34  
2012074 ZO-TIR Bojná členské 2012 89,60  
2012073 Eko Hunka Chynorany odvoz odpadu 4/2012 53,40  
2012072 Orange Bratislava mobilné hovory 25,26  
2012071 Ives Košice služby 6/2012 - 5/2013 83,65  
2012070 SAD Prievidza preprava - TJ 62,03  
2012069 V. Kubričan program - Deň matiek 40  
2012068 I. Kmotorka svadobný návlek na stoličku 617,50  
2012067 P. Blaška BOZP a OPP 89,62  
2012066 Eko Hunka Chynorany prenájom kontajnera 120  
2012065 SAD Prievidza preprava žiakov 4/2012 77,11  
2012064 SAD Prievidza preprava - TJ 59,95  
2012063 Bamitop Topoľčany občerstvenie - stavanie mája 53,40  
2012062 Telekom Bratislava hlasové služby 4/2012 67,09  
2012061 Littera Nitra Mini Magic 26,25  
2012060 Columbus Slovakia Nitra školské potreby 14,58  
2012059 Borina Ekos Livinske Opatovce uloženie odpadu 4/2012 201,96  
2012058 Spokojnosť Topoľčany opatrovateľská služba 4/2012 199,58  
2012057 Remek Nitra ročný poplatok - program dane 125,89  
2012056 SPP Bratislava plyn - obec 742  
2012055 SPP Bratislava plyn - budova č. 3 56  
2012054 Eko Hunka Chynorany odvoz odpadu 225,94  
2012053 Aitec Bratislava A-balík 16,50  
2012052 Slovgram Bratislava verejný prenos cez tech. zariadenia 33,50  
2012051 Orange Bratislava mobilné hovory 25,62  
2012050 SAD Prievidza preprava - TJ 78,96  
2012049 Spokojnosť Topoľčany opatrovateľská služba 3/2012 199,58  
2012048 Borina Ekos Livinske Opatovce uloženie odpadu 3/2012 201,96  
2012047 SAD Prievidza preprava žiakov 3/2012 77,11  
2012046 Telekom Bratislava hlasové služby 3/2012 80,75  
2012045 Eko Hunka Chynorany odvoz odpadu 3/2012 283,54  
2012044 SPP Bratislava plyn - obec 742  
2012043 SPP Bratislava plyn - budova č. 3 56  
2012042 SAD Prievidza preprava - TJ 49,08  
2012041 Orange Bratislava mobilné hovory 32,99  
2012040 SOZA Bratislava hudba z rozhlasu r. 2012 14,28  
2012039 ZVS Nitra vodné - obec 16,41  
2012038 Juteko Žilina jutové vrecia 30  
2012037 SAD Prievidza preprava žiakov 2/2012 90,72  
2012036 RM Gastro - JAZ Nitra príbor, odkvapkávač - KD 189,67  
2012035 MR - M. Rybanský Norovce čistenie obecných komunikácií 106,24  
2012034 Telekom Bratislava hlasové služby 2/2012 83,71  
2012033 Trudman Rajčany oprava 87,04  
2012032 Spokojnosť Topoľčany opatrovateľská služba 2/2012 199,58  
2012031 Borina Ekos Livinske Opatovce uloženie odpadu 2/2012 201,96  
2012030 Eko Hunka Chynorany odvoz odpadu 2/2012 225,94  
2012029 Signo Ružomberok vlajky - voľby 22,80  
2012028 SPP Bratislava plyn - OcÚ, KD, MŠ, TJ 742  
2012027 SPP Bratislava plyn - budova č. 3 56  
2012026 Orange Bratislava mobilné hovory 2/2012 29,99  
2012025 DVDBest.sk Košice hudobné CD 17,31  
2012024 SAD Prievidza preprava žiakov 1/2012 77,11  
2012023 Telekom Bratislava hlasové služby + internet 1/2012 73,78  
2012022 Borina Ekos Livinske Opatovce uloženie odpadu 1/2012 201,96  
2012021 Camea Prešov tonery 2ks 35,05  
2012020 Spokojnosť Topoľčany opatrovateľská služba 1/2012 208,56  
2012019 ZVS Nitra vodné - obec 26,51  
2012018 Eko Hunka Chynorany odvoz odpadu 1/2012 283,54  
2012017 Honor Čadca vankúše a paplóny - MŠ 120,20  
2012016 SPP Bratislava plyn - OcÚ, KD, MŠ, TJ 742  
2012015 SPP Bratislava plyn - budova č. 3 56  
2012014 ZVS Topoľčany vodné 8/11 - 1/12 - obec 70,80  
2012013 ZSE Bratislava EE - za 1. polrok 2012 - knižnica 129,25  
2012012 ZSE Bratislava EE - za 1. polrok 2012 - obec 2916,57  
2012011 ZSE Bratislava EE - za 1. polrok 2012 - TJ 129,07  
2012010 Doxx - SL Žilina stravné lístky 974,38  
2012009 SPP Bratislava nedoplatok za plyn 69,11  
2012008 Ikar Bratislava knihy - knižnica 70,87  
2012007 Poradca Žilina predplatné časopisu verejná správa 69,60  
2012006 Honor Čadca Paplóny + vankúše + obliečky + plachty 340,08  
2012005 Orange Bratislava mobilné hovory 1/2012 31,98  
2012004 Domov Topoľčany Stoličky, stoly 889,10  
2012003 Somi Trenčín Upgrade a hot-line za rok 2012 90  
2012002 Telekom Bratislava hlasové služby 1/2012 82,15  
2012001 SPP Bratislava plyn - budova č. 3 1/2012 56