Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Nitriansky
Okres Topolčany
Región Bebrava
Počet obyvateľov 524
Rozloha 586 ha
Prvá písomná zmienka 1244

 

Informácie o Elektronickej schránke nájdete tu.

slovensko

Obec Rajčany

Obec Rajčany leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na dolnom toku pravostranného prítoku Bebravy. Kataster obce sa rozprestiera na ploche 585 ha a stred obce leží v nadmorskej výške 118 m n. m.

Administratívne je obec zaradená do obvodu Topoľčany, vyššieho územného celku Nitra a do NUTS II Západné Slovensko.

     Obec je situovaná 8 km severovýchodne od okresného mesta Topoľčany a 3,7 km od obce Chynorany, kde sa nachádza najbližšia základná škola a zdravotné stredisko. Dopravná dostupnosť územia je zabezpečená cestou II. triedy I - 64. Cez obec neprechádza železničná trať, najbližšia železničná stanica sa nachádza v obci Chynorany, cez ktorú prechádza trať Topoľčany – Prievidza.

Obec Rajčany

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt koronavirus

     Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 111 z 11.03.2020 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky budú v Obci Rajčany od 13. marca až do odvolania prijaté s okamžitou účinnosťou tieto opatrenia:

 • uzatvára sa Materská škola Rajčany od 16.03.2020 do  odvolania,
 • zakazujú sa všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia,
 • zakazujú sa hromadné podujatia organizované právnickými a fyzickými osobami, kultúrnymi skupinami a organizáciami,
 • zakazuje sa využívanie kultúrneho  domu a ostatných obecných budov a priestranstiev na kultúrne a športové aktivity,
 • zakazuje sa prevádzkovanie pohostinských zariadení,
 • zakazujú sa predajné akcie v obci,
 • vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu, aby dodržiavali preventívne a prípadne karanténne opatrenia (platí pre osoby vracajúce sa zo zahraničia) a riadili sa pokynmi, ktoré sú zverejnené na stránkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR:  http://www.uvzsr.sk/index.php a Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19.

 

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikujú aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.

https://www.zmos.sk/aktuality-covid-19.html

Žiadame občanov, aby obmedzili osobnú návštevu obecného úradu len na nevyhnutné úkony, pokiaľ je to možné, aby si agendu vybavili telefonicky, mailom, k dispozícií je aj schránka pri vstupe do budovy, kde môžete vkladať písomné podania. Obecný úrad bude otvorený v stránkových dňoch v čase od 8,00 do 11,00 hod. V opodstatnených prípadoch volajte starostku obce. 

Telefónne čísla : 0905 514 434, 038/5300336.

                                  

                                                                                          Mária Švecová, starostka obce

 

Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi:    rusko

 

 • Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
 • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
 • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
 • Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva životného prostredia na tomto linku https://www.minzp.sk/spravy/obmedzenia-cinnosti-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu-netykaju-nakladania-odpadom.html

25.03.2020

Zmena termínu

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

Detail

10.03.2020

Verejná vyhláška - Úrad verejného zdravotníctva SR

Verejnou vyhláškou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detail

24.02.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Detail

17.01.2020

Pozvánka 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Detail

15.01.2020

Pozvánka na detský karneval

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do Kultúrneho domu Gaudium na detský karneval dňa 26.1.2020 o 15:30 hod.

Detail