Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Nitriansky
Okres Topolčany
Región Bebrava
Počet obyvateľov 533
Rozloha 586 ha
Prvá písomná zmienka 1244

 

Informácie o Elektronickej schránke nájdete tu.

slovensko

Obec Rajčany

Obec Rajčany leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na dolnom toku pravostranného prítoku Bebravy. Kataster obce sa rozprestiera na ploche 585 ha a stred obce leží v nadmorskej výške 118 m n. m.

Administratívne je obec zaradená do obvodu Topoľčany, vyššieho územného celku Nitra a do NUTS II Západné Slovensko.

     Obec je situovaná 8 km severovýchodne od okresného mesta Topoľčany a 3,7 km od obce Chynorany, kde sa nachádza najbližšia základná škola a zdravotné stredisko. Dopravná dostupnosť územia je zabezpečená cestou II. triedy I - 64. Cez obec neprechádza železničná trať, najbližšia železničná stanica sa nachádza v obci Chynorany, cez ktorú prechádza trať Topoľčany – Prievidza.

Obec Rajčany

SODB 2021

SODB 2021 - Všetko, čo potrebujete vedieť

Kedy prebieha sčítanie?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.

Kto sa sčítava?

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, alebo tolerovaný pobyt.

Aké údaje sa uvádzajú?

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby:

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec alebo na call centrum 02/20 92 49 19.  

Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.

Sčítanie pomocou asistenta:

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami,  máte možnosť od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021 využiť službu asistovaného sčítania.

V každej obci bude od 1. 4. 2021 zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce bude tiež pôsobiť mobilný asistent, ktorý navštívi domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility) telefonicky obec na tel. čísle 038/5300 336.

SODB 2021

Propagačné a informačné videa si môžete pozrieť na tomto limku : Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - YouTube

Všetky potrebné informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 na: www.scitanie.sk

25.02.2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020

Detail

13.01.2021

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RAJČANY

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov

Detail

09.12.2020

Mobilné odberové miesta na testovanie AG testami v okrese Topoľčany

Od 9.12.2020 sú otvorené Mobilné odberové miesta na testovanie AG testami v šiestich lokalitách mesta Topoľčany.

Detail

08.12.2020

Pozvánka 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Detail

08.12.2020

Verejná vyhláška

o obstaraní územného plánu obce Rajčany

Detail

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt koronavirus

     Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu, aby dodržiavali preventívne a prípadne karanténne opatrenia (platí pre osoby vracajúce sa zo zahraničia) a riadili sa pokynmi, ktoré sú zverejnené na stránkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR:  http://www.uvzsr.sk/index.php a Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19.

 

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikujú aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.

https://www.zmos.sk/aktuality-covid-19.html

 

Obecný úrad Rajčany oznamuje verejnosti, že platia štandardné úradné hodiny.
Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:
-          do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom,
-          pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky.

                                  

                                                                                          Mária Švecová, starostka obce