Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Nitriansky
Okres Topolčany
Región Bebrava
Počet obyvateľov 524
Rozloha 586 ha
Prvá písomná zmienka 1244

 

Informácie o Elektronickej schránke nájdete tu.

slovensko

Obec Rajčany

Obec Rajčany leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na dolnom toku pravostranného prítoku Bebravy. Kataster obce sa rozprestiera na ploche 585 ha a stred obce leží v nadmorskej výške 118 m n. m.

Administratívne je obec zaradená do obvodu Topoľčany, vyššieho územného celku Nitra a do NUTS II Západné Slovensko.

     Obec je situovaná 8 km severovýchodne od okresného mesta Topoľčany a 3,7 km od obce Chynorany, kde sa nachádza najbližšia základná škola a zdravotné stredisko. Dopravná dostupnosť územia je zabezpečená cestou II. triedy I - 64. Cez obec neprechádza železničná trať, najbližšia železničná stanica sa nachádza v obci Chynorany, cez ktorú prechádza trať Topoľčany – Prievidza.

Obec Rajčany

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt koronavirus

     Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu, aby dodržiavali preventívne a prípadne karanténne opatrenia (platí pre osoby vracajúce sa zo zahraničia) a riadili sa pokynmi, ktoré sú zverejnené na stránkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR:  http://www.uvzsr.sk/index.php a Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19.

 

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikujú aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.

https://www.zmos.sk/aktuality-covid-19.html

 

Obecný úrad Rajčany oznamuje verejnosti, že opäť platia štandardné úradné hodiny.
Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:
-          do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom,
-          pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky.

                                  

                                                                                          Mária Švecová, starostka obce

 

22.10.2020

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Vám v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 §11 ods. 1 a 2 oznamujeme vstup na pozemok z dôvodu rekonštrukcie energetických zariadení na stavbe s názvom: OPRAVA KZL NA VEDENÍ V8750/V8749/V8878

Detail

15.10.2020

Chov ošípaných

oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany

Detail

28.08.2020

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku Obce Rajčany – nebytové priestory

/v zmysle § 9a ods. 9 Zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení/ Obec Rajčany v zmysle § 9a) ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu majetku Obce Rajčany.

Detail

20.08.2020

Pozvánka na Hodové slávnosti 29.8.2020

pozývame na Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 29.8.2020 od 15:00 hod. v parku okolo kultúrneho domu Gaudium.

Detail

10.07.2020

Pozvánka 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Detail