Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzne nariadenia

2019

VZN 1/2019 o výške príspevku v školskej jedálni Stiahnuté: 46x | 05.06.2019

2017

VZN č. 1/2017 o dotáciách Stiahnuté: 207x | 05.09.2017

VZN č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 147x | 05.09.2017

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 199x | 05.09.2017

VZN č. 4/2017 o dotáciách (zmena) Stiahnuté: 142x | 16.12.2017

VZN č. 5/2017 o opatrovateľskej službe (zmena) Stiahnuté: 138x | 18.12.2017

2016

vseobec.zav._nariadenie 2-2016 DzN Stiahnuté: 149x | 03.08.2017

VZN 1-2016-šj Stiahnuté: 183x | 09.08.2017

VZN č. 4-2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 142x | 03.08.2017

VZN o odpadoch 2016 Stiahnuté: 189x | 03.08.2017

2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 189x | 09.08.2017

2013

VZN č. 2-2013 o výške finančných prostriedkov na financovanie školstva Stiahnuté: 153x | 09.08.2017

VZN č. 3-2013 o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ Stiahnuté: 170x | 03.08.2017

VZN č.1-2013 o dani a poplatkoch Stiahnuté: 173x | 03.08.2017

2011

VZN č. 2-2011 o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v SJ 2011 Stiahnuté: 150x | 09.08.2017

2010

Doplnok štatutu obce Stiahnuté: 152x | 03.08.2017

Štatút obce 2010 Stiahnuté: 184x | 09.08.2017

VZN č. 3-2010 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Stiahnuté: 201x | 03.08.2017

VZN č. 5-2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 162x | 03.08.2017

VZN č. 6-2010 o určení výšky fin.prostriedkov na úseku školstva Stiahnuté: 157x | 03.08.2017

Stránka