Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzne nariadenia

2019

VZN 1/2019 o výške príspevku v školskej jedálni Stiahnuté: 171x | 05.06.2019

VZN 2/2019 o daniach Stiahnuté: 83x | 26.11.2019

VZN 3/2019 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 101x | 26.11.2019

2017

VZN č. 1/2017 o dotáciách Stiahnuté: 323x | 05.09.2017

VZN č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 253x | 05.09.2017

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 322x | 05.09.2017

VZN č. 4/2017 o dotáciách (zmena) Stiahnuté: 244x | 16.12.2017

VZN č. 5/2017 o opatrovateľskej službe (zmena) Stiahnuté: 255x | 18.12.2017

2016

vseobec.zav._nariadenie 2-2016 DzN Stiahnuté: 253x | 03.08.2017

VZN 1-2016-šj Stiahnuté: 293x | 09.08.2017

VZN č. 4-2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 247x | 03.08.2017

VZN o odpadoch 2016 Stiahnuté: 385x | 03.08.2017

2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 334x | 09.08.2017

2013

VZN č. 2-2013 o výške finančných prostriedkov na financovanie školstva Stiahnuté: 252x | 09.08.2017

VZN č. 3-2013 o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ Stiahnuté: 290x | 03.08.2017

VZN č.1-2013 o dani a poplatkoch Stiahnuté: 288x | 03.08.2017

2011

VZN č. 2-2011 o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v SJ 2011 Stiahnuté: 258x | 09.08.2017

2010

Doplnok štatutu obce Stiahnuté: 254x | 03.08.2017

Štatút obce 2010 Stiahnuté: 293x | 09.08.2017

VZN č. 3-2010 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Stiahnuté: 345x | 03.08.2017

Stránka