Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzne nariadenia

2020

VZN 1/2020 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 70x | 15.12.2020

2019

VZN 1/2019 o výške príspevku v školskej jedálni Stiahnuté: 233x | 05.06.2019

VZN 2/2019 o daniach Stiahnuté: 148x | 26.11.2019

VZN 3/2019 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 322x | 26.11.2019

2017

VZN č. 1/2017 o dotáciách Stiahnuté: 388x | 05.09.2017

VZN č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 323x | 05.09.2017

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 382x | 05.09.2017

VZN č. 4/2017 o dotáciách (zmena) Stiahnuté: 308x | 16.12.2017

VZN č. 5/2017 o opatrovateľskej službe (zmena) Stiahnuté: 321x | 18.12.2017

2016

vseobec.zav._nariadenie 2-2016 DzN Stiahnuté: 315x | 03.08.2017

VZN 1-2016-šj Stiahnuté: 408x | 09.08.2017

VZN č. 4-2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 314x | 03.08.2017

VZN o odpadoch 2016 Stiahnuté: 520x | 03.08.2017

2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 411x | 09.08.2017

2013

VZN č. 2-2013 o výške finančných prostriedkov na financovanie školstva Stiahnuté: 315x | 09.08.2017

VZN č. 3-2013 o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ Stiahnuté: 372x | 03.08.2017

VZN č.1-2013 o dani a poplatkoch Stiahnuté: 368x | 03.08.2017

2011

VZN č. 2-2011 o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v SJ 2011 Stiahnuté: 330x | 09.08.2017

2010

Doplnok štatutu obce Stiahnuté: 318x | 03.08.2017

Štatút obce 2010 Stiahnuté: 361x | 09.08.2017

Stránka