Navigácia

Obsah

Pozvánka 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

Typ: ostatné
v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                 zvolávam  

1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rajčany, ktoré sa uskutoční  dňa   11.12.2018 / utorok /  o 18,00 hod. v zasadačke  Obecného úradu v Rajčanoch s týmto programom :

 

l.   Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie   návrhovej komisie.

3.  Žiadosť Telovýchovnej jednoty Rajčany.

4.  Žiadosť o prenájom pozemku -  firma Hart Slovakia.

5.  Žiadosť o prenájom obecnej budovy č. 3.

6.  Rozpočtové opatrenie  č. 4.

7.  Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021.

8.  Oboznámenie so znaleckým posudkom  na p. č. 250/157, 250/158.

9.  Kultúrne akcie.

10.Interpelácie poslancov.

11.Rôzne.

12.Záver.

 

 

 

Mária Švecová starostka obce


Vytvorené: 5. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2018 12:09
Autor: Správce Webu