Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.04.2020

2019299

elektrická energia

1 955,38 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.04.2020

2019298

elektrická energia

299,95 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.04.2020

2019297

elektrická energia

311,11 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.04.2020

2019295

elektrická energia

437,96 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.04.2020

2019294

elektrická energia

424,20 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

29.04.2020

2019292

elektrická energia

666,28 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019288

plyn-budovy obce

-1 187,02 EUR

SPP, odstepny zavod

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019300

elektrická energia

345,80 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019296

elektrická energia

620,35 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019293

elektrická energia

129,18 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019291

elektrická energia

375,94 EUR

ENERGIE2

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019285

telekomunikačné služby

101,27 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019290

BOZP a OPP

100,00 EUR

Blaška Pavol

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019283

odvoz odpadu

460,08 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019289

preprava žiakov

68,04 EUR

SAD Prievidza a.s.

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019287

opatrovateľská služba

130,00 EUR

SPOKOJNOSŤ o.z.

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019286

uloženie odpadu

647,89 EUR

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019284

montážna plošina-vianočné osvetlenie

102,00 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019282

stavebné práce obnova chodníka

41 394,97 EUR

CESTY NITRA, a.s.

OBEC RAJČANY

28.01.2020

2019281

spínač, svietidlá núdzového osvetlenia

349,36 EUR

3M elektro-materiál s.r.o.

OBEC RAJČANY

19.12.2019

2019278

stavebný dozor obnova chodníka

300,00 EUR

Ing. Fodora František

OBEC RAJČANY

19.12.2019

2019277

nebezpečný odpad

8,85 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

OBEC RAJČANY

19.12.2019

2019276

odvoz kuchynského odpadu

21,60 EUR

Ing. Ervín Ďurka

OBEC RAJČANY

19.12.2019

2019275

smetné nádoby 110L

400,80 EUR

EKO HUNKA

OBEC RAJČANY

19.12.2019

2019274

náklady hlavného kontrolóra

103,25 EUR

Obec Horné Štítare

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: