Navigácia

Obsah

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie OcZ

Typ: ostatné
Pozvánka na 16. riadne zasadnutie OcZ

Obec Rajčany – Obecný úrad

956 32  Rajčany 129

 

V Rajčanoch 15.8.2017

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 13 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam                             

16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rajčany, ktoré sa uskutoční dňa   18.8.2017  / piatok /  o 19,00 hod. na Obecnom úrade v Rajčanoch s týmto programom :

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba  návrhovej   komisie.
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
 4. Návrh VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov na  verejných priestranstvách.
 5. VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb v obci.
 6. Prerokovanie výsledku kontroly NKÚ SR.
 7. Návrh – zhotovenie altánku v miestnom parku.
 8. Detské ihrisko v parku – výsledok kontroly SOI.
 9. Došlá žiadosť.
 10. Kultúrna akcia – hody 2017.
 11. Rôzne.
 12. Interpelácie poslancov.  
 13. Záver.

 

Mária Švecová

starostka obce

 

Pozvanka OcZ.pdf (189.22 kB)

 


Príloha

Vytvorené: 4. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2017 11:44
Autor: Správce Webu