Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi

Ministerstvo životného prostredia nariaďuje: celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena termínu

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Úrad verejného zdravotníctva SR

Verejnou vyhláškou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na detský karneval

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do Kultúrneho domu Gaudium na detský karneval dňa 26.1.2020 o 15:30 hod.
celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie so sv. Mikulášom

Obecný úrad Rajčany srdečne pozýva všetky deti dňa 5.12.2019, t.j. vo štvrtok o 16:00 hod. pred sálu KD Gaudium na stretnutie so sv. Mikulášom. celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do NR SR

Voľby sa budú konať 29. februára 2020.
celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy Rajčany celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

pozvánka na hodové slávnosti 31.8.2019

pozývame na Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 31.8.2019 od 15:00 hod. v parku okolo kultúrneho domu Gaudium. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na operu ERINDO

Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu Vás pozýva na operu ERINDO 14.7.2019 o 20:00 hod. na Topoľčianskom hrade. Vstupné zdarma. celý text

ostatné | 4. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na divadelné predstavenie 8.6.2019

Pozývame všetkých do Kultúrneho domu Gaudium v Rajčanoch na divadelné predstavenie ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, ktoré sa bude konať dňa 8. júna 2019 o 18:00 hod. celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy Rajčany celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň detí

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do areálu futbalového ihriska v Rajčanoch dňa 31.5.2019 o 16:00 hod. na zábavný detský program pri príležitosti dňa detí. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň matiek

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky mamičky, babičky a tety na stretnutie ku dňu matiek dňa 12. mája 2019 o 16:00 hodine do sály KD v Rajčanoch.
celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stavanie mája

Obecný úrad Rajčany pozýva pred Obecný úrad Rajčany na tradičné stavanie mája dňa 27.4.2019 o 19:00 hod.
celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby sa budú konať 25. mája 2019. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta Slovesnkej republiky

Voľby sa budú konať 16. marca 2019. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácie o postupe pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej

určenej na súkromnú domácu spotrebu od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na detský karneval

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do Kultúrneho domu Gaudium na detský karneval dňa 8.3.2019 o 15:30 hod. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam z Okresného úradu Topoľčany pre nájomcov poľnohospodárských pozemkov

Podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení: „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.“ celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozpis vývozov odpadu na rok 2019

Separovaný zber 2019 celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie so sv. Mikulášom

Obecný úrad Rajčany srdečne pozýva všetky deti dňa 5.12.2018, t.j. v stredu o 15:45 hod. pred sálu KD Gaudium na stretnutie so sv. Mikulášom. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch, ktoré sa uskutoční dňa 1.decembra 2018 (sobota) o 16,30 hod. v sále Kultúrneho domu Gaudium v Rajčanoch s týmto programom :
celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Povinnosť registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje občanom: celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Počet zapísaných voličov: 451
Počet vydaných obálok: 226
Počet platných hlasov za starostu: 187
Počet platných hlasov za poslancov OcZ: 218

Volebná účasť v obci Rajčany: 50,11 % celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná