Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktoré 30.10.2020 nadobúdajú účinnosť. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci RAJČANY

Miesto testovania: Klubové priestory Kultúrneho domu v Rajčanoch
Dátum testovania: sobota 31.10.2020
celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Vám v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 §11 ods. 1 a 2 oznamujeme vstup na pozemok z dôvodu rekonštrukcie energetických zariadení na stavbe s názvom:
OPRAVA KZL NA VEDENÍ V8750/V8749/V8878 celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Chov ošípaných

oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku Obce Rajčany – nebytové priestory

/v zmysle § 9a ods. 9 Zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení/

Obec Rajčany v zmysle § 9a) ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu majetku Obce Rajčany. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Hodové slávnosti 29.8.2020

pozývame na Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 29.8.2020 od 15:00 hod. v parku okolo kultúrneho domu Gaudium. celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Otvorenie Materskej školy v Rajčanoch od 15.6.2020

Obec Rajčany ako zriaďovateľ Materskej školy v Rajčanoch oznamuje zákonným zástupcom, že Obec rozhodla o otvorení materskej školy od 15.06.2020. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do Materskej školy Rajčany 2 na školský rok 2020/2021.

Vážení rodičia, celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi

Ministerstvo životného prostredia nariaďuje: celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena termínu

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Úrad verejného zdravotníctva SR

Verejnou vyhláškou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na detský karneval

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do Kultúrneho domu Gaudium na detský karneval dňa 26.1.2020 o 15:30 hod.
celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie so sv. Mikulášom

Obecný úrad Rajčany srdečne pozýva všetky deti dňa 5.12.2019, t.j. vo štvrtok o 16:00 hod. pred sálu KD Gaudium na stretnutie so sv. Mikulášom. celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do NR SR

Voľby sa budú konať 29. februára 2020.
celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy Rajčany celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

pozvánka na hodové slávnosti 31.8.2019

pozývame na Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 31.8.2019 od 15:00 hod. v parku okolo kultúrneho domu Gaudium. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na operu ERINDO

Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu Vás pozýva na operu ERINDO 14.7.2019 o 20:00 hod. na Topoľčianskom hrade. Vstupné zdarma. celý text

ostatné | 4. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na divadelné predstavenie 8.6.2019

Pozývame všetkých do Kultúrneho domu Gaudium v Rajčanoch na divadelné predstavenie ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, ktoré sa bude konať dňa 8. júna 2019 o 18:00 hod. celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy Rajčany celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň detí

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do areálu futbalového ihriska v Rajčanoch dňa 31.5.2019 o 16:00 hod. na zábavný detský program pri príležitosti dňa detí. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Deň matiek

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky mamičky, babičky a tety na stretnutie ku dňu matiek dňa 12. mája 2019 o 16:00 hodine do sály KD v Rajčanoch.
celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stavanie mája

Obecný úrad Rajčany pozýva pred Obecný úrad Rajčany na tradičné stavanie mája dňa 27.4.2019 o 19:00 hod.
celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby sa budú konať 25. mája 2019. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta Slovesnkej republiky

Voľby sa budú konať 16. marca 2019. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
posledná