Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2020

Dodatok č. 2

29-12-2020

cenník

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

30.12.2020

Dodatok č. 7

29-12-2020

cenník

BORINA EKOS s.r.o.

OBEC RAJČANY

17.12.2020

Nájomná zmluva

16-12-2020

1,00 EUR + energie

Milan Blaho

OBEC RAJČANY

16.12.2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

16-12-2020

zadarmo

Ministerstvo vnútra SR

OBEC RAJČANY

03.12.2020

Zmluva o výpožičke

02-12-2020

zadarmo

SR - Štatistický úrad SR

OBEC RAJČANY

23.11.2020

Zmluva o dielo

23-11-2020

2 167,43 EUR

NovoChmelar s.r.o.

OBEC RAJČANY

20.11.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

20-11-2020

127,00 EUR

Jozef Kováčik - JK Brašnárstvo

OBEC RAJČANY

18.11.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

18-11-2020

660,00 EUR

APV AUDIT

OBEC RAJČANY

04.11.2020

Zmluva o dielo

04-11-2020

22 560,00 EUR

Neutra - architektonický ateliér

OBEC RAJČANY

02.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomovi

02-11-2020

10 019,00 EUR

Ministerstvo financií SR

OBEC RAJČANY

05.10.2020

Licenčná zmluva

05-10-2020

198,00 EUR

eSYST, s.r.o.

OBEC RAJČANY

09.09.2020

Dodatok k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve

09-09-2020

podľa cenníka

BFL, s.r.o.

OBEC RAJČANY

28.08.2020

Zmluva o dodávke hygienických produktov

28-08-2020

podľa cenníka

PP-SOT, s.r.o.

OBEC RAJČANY

30.07.2020

Zmluva o dielo

30-07-2020

3 900,00 EUR

EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.

OBEC RAJČANY

13.07.2020

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č.1/2019

10-07-2020

Neuvedené

Building s.r.o.

OBEC RAJČANY

19.06.2020

Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb

18-06-2020

75,80 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

28.05.2020

Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác

28-05-2020

15 247,88 EUR

Betonárka Nadlice spol. s.r.o.

OBEC RAJČANY

27.04.2020

Nájomná zmluva

20-04-2020

198,00 EUR ročne

OBEC RAJČANY

Ladislav a Daniela Bujnoví

03.02.2020

Zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpadu a bývalých potravín

01-02-2020

8,00 EUR bez DPH za odvezenú nádobu

OBEC RAJČANY

Ing. Ervín Ďurka

27.01.2020

Dodatok č. 1/2020

27-01-2020

1,43 EUR obyvateľ/rok

OBEC RAJČANY

Mesto Topoľčany

27.01.2020

Dodatok č. 1/2020

27-01-2020

0,19 EUR obyvateľ/rok

OBEC RAJČANY

Mesto Topoľčany

21.01.2020

Nájomná zmluva

15-01-2020

0,01 EUR za m2

SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITELSKÝ ÚSTAV, a.s.

OBEC RAJČANY

03.01.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze a zneškodnení odpadu

02-01-2020

v prílohe

OBEC RAJČANY

BORINA EKOS s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1