Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.01.2017

Nájomná zmluva

22-12-2016

náklady na energie

Jaroslav Bočkay

OBEC RAJČANY

17.02.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

17-02-2017

30,00 EUR mesačne + energie

Svetlana Gálisová

OBEC RAJČANY

20.02.2017

Nájomná zmluva

20-02-2017

200,00 EUR ročne

Hart Slovakia spol s.r.o.

OBEC RAJČANY

20.02.2017

Nájomná zmluva

20-02-2017

25,00 EUR ročne

Branislav Paulovič

OBEC RAJČANY

22.02.2017

Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2017/TO 002

22-02-2017

podľa objednávky

OBEC RAJČANY

CHRIEN, spol. s r.o.

31.03.2017

Zámenná zmluva

31-03-2017

žiadna

OBEC RAJČANY

Rímskokatolicka cirkev Farnost Nadlice

28.04.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

15-04-2017

302,40 EUR

OBEC RAJČANY

Galileo Corporation s.r.o.

04.05.2017

Zmluva o dielo

04-05-2017

12 151,55 EUR

OBEC RAJČANY

Betonárka Nadlice spol. s.r.o.

04.05.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla

15-04-2017

516,00 EUR

OBEC RAJČANY

Galileo Corporation s.r.o.

29.05.2017

Zmluva o dielo

29-05-2017

200,00 EUR

OBEC RAJČANY

Bánovská regionálna rozvojová agentúra

31.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

31-05-2017

30,00 EUR mesačne + energie

Svetlana Gálisová

OBEC RAJČANY

07.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

07-06-2017

650,00 EUR

OBEC RAJČANY

Nitriansky samosprávny kraj

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultury

20-06-2017

760,00 EUR

OBEC RAJČANY

Nitriansky samosprávny kraj

22.06.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva

22-06-2017

282,00 EUR

OBEC RAJČANY

REMEK, s.r.o.

04.08.2017

Zmluva o spolupráci

04-08-2017

neuvedená

OBEC RAJČANY

BFL, s.r.o.

14.08.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

14-08-2017

podľa k MWh

OBEC RAJČANY

ENERGIE2

11.09.2017

Dodatok k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve

11-09-2017

podľa druhu ovocia

OBEC RAJČANY

BFL, s.r.o.

12.09.2017

Nájomná zmluva k pozemku

12-09-2017

1,00 EUR ročne

OBEC RAJČANY

Rímskokatolicka cirkev Farnost Nadlice

20.09.2017

Zmluva o dielo

20-09-2017

38 882,34 EUR

OBEC RAJČANY

CESTY NITRA a.s.

29.09.2017

Hromadná licenčná zmluva

20-09-2017

sadzobník autorských odmien

OBEC RAJČANY

SOZA

02.10.2017

Zmluva o dielo

02-10-2017

12 950,04 EUR

ELMIK Vráble s.r.o.

OBEC RAJČANY

25.10.2017

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

25-10-2017

600,00 EUR

APV AUDIT

OBEC RAJČANY

29.11.2017

Zmluva o dielo

29-11-2017

50 027,52 EUR

Hermann SK, spol. s r.o.

OBEC RAJČANY

12.12.2017

Zmluva o dielo

12-12-2017

10 771,96 EUR

Hermann SK, spol. s r.o.

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1