Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška - Úrad verejného zdravotníctva SR

Typ: ostatné
Verejnou vyhláškou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie-izolácia v domácom prostredí

Rozhodnutie- zákaz hromadných podujatí

 

Usmernenia ohľadne infekcie Koronavírusu

Čo je COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia

▪ horúčka ▪ bolesť svalov ▪ kašeľ ▪ bolesť hlavy ▪ sťažené dýchanie ▪ únava

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí

  • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
  • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
  • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
  • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
  • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

Call centrum

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):

▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

 

Ako si správne umývať ruky?


Prílohy

Vytvorené: 10. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 3. 2020 15:05
Autor: Správce Webu