Navigácia

Obsah

Zápis detí do Materskej školy Rajčany 2 na školský rok 2021/2022

Typ: ostatné
Zápis detí do Materskej školy Rajčany 2 na školský rok 2021/2022 4 Vážení rodičia,
riaditeľka Materskej školy Rajčany 2 oznamuje rodičom, že od 01.05.2021 do 31.05.2021 môžete požiadať o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022 prostredníctvom vyplnenej a podpísanej žiadosti:
  • osobne v budove Materskej školy Rajčany 2 denne od 9:00 hod. do 15:30 hod., 
  • poštou na adresu Materská škola Rajčany 2, 956 32
  • e-mailom na adresu MŠ Rajčany - ms.rajcany@gmail.com (naskenovaná, príp. odfotografovaná).

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete na stránke Obce Rajčany, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie od lekára. 

Bližšie informácie získate aj na tel. č. 038/5300355.

Rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ Rajčany Vám riaditeľka MŠ oznámi do 15.06.2021.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

  • dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné podľa miesta trvalého bydliska, a ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta 2021,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ďalej sa prijíma:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo štvrtý rok veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo tretí rok veku.

 

Prijímanie detí od dvoch rokov veku, ktoré majú osvojené hygienické návyky a základy stolovania,  je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov.

 

Tešíme sa na Vaše detičky.

                                                                                                  Mária Blahová

                                                                                          riaditeľka materskej školy

 

Prihláška do MŠ.pdf


Príloha

Vytvorené: 30. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2021 14:53
Autor: Správce Webu