Navigácia

Obsah

Zápis detí do Materskej školy Rajčany 2 na školský rok 2020/2021.

Typ: ostatné
Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.03.2020 sa žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021 bude podávať od 30.04.2020 do 31.05.2020 prostredníctvom vyplnenej a podpísanej žiadosti:

  • zaslanej na emailovú adresu MŠ Rajčany - ms.rajcany@gmail.com (naskenovaná, príp. odfotografovaná),
  • poštou na adresu Obecného úradu Rajčany, Rajčany 129, 956 32,
  • osobne, vhodením do poštovej schránky na budove Obecného úradu v Rajčanoch.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete na stránke Obce Rajčany, spolu s potvrdením od lekára. Potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa môžete doniesť najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. Ak tak neurobíte, dieťa bude prijaté do MŠ len na adaptačný pobyt.

Rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ Rajčany Vám riaditeľka MŠ oznámi do 15.07.2020 poštou, na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ďalej sa prijíma:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo štvrtý rok veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo tretí rok veku.

 

Prijímanie detí od dvoch rokov veku, ktoré majú osvojené hygienické návyky a základy stolovania,  je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov.

 

Tešíme sa na Vaše detičky.

                                                                                                  Mária Blahová

                                                                                          riaditeľka materskej školy

 

Prihláška do MŠ Rajčany šk. r. 2020/21


Príloha

Vytvorené: 27. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2020 13:15
Autor: Správce Webu