Navigácia

Obsah

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

Typ: ostatné
v súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch, ktoré sa uskutoční dňa 1.decembra 2018 (sobota) o 16,30 hod. v sále Kultúrneho domu Gaudium v Rajčanoch s týmto programom :

1.    Úvodné náležitosti :

1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného      

       zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.

1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému starostovi.

1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov.

2.    Schválenie programu zasadnutia.

3.    Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

4.    Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.

5.    Príhovor novozvoleného starostu.

6.    Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií.

7.    Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia

       obecného zastupiteľstva.

8.    Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona

       č. 36/2005 Z. z. o rodine.

9.    Určenie platu starostu obce.

10.  Záver.

Mária Švecová              

                                                                    starostka obce


Vytvorené: 27. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2018 18:10
Autor: Správce Webu