Navigácia

Obsah

Pozvánka 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

Typ: ostatné
v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

8. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rajčany, ktoré sa uskutoční dňa 13. 7. 2020 / pondelok / o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Rajčanoch s týmto programom :

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie návrh. komisie.
 3. Plnenie uznesení.
 4. Vstup obce do mikroregiónu Sotdum.
 5. Návrh na zmeny a doplnky ÚPD.
 6. Merače rýchlosti.
 7. Oplotenie obecného pozemku.
 8. Miesto na odkladanie konárov – oplotenie.
 9. Kultúrne podujatia – hody 2020.
 10. Rôzne.
 11. Záver.                                                                                      Mária Švecová, starostka obce

Vytvorené: 10. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2020 15:49
Autor: Správce Webu