Navigácia

Obsah

Pozvánka 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

Typ: ostatné
v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rajčany, ktoré sa uskutoční dňa 20. 1. 2020 / pondelok / o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Rajčanoch s týmto programom :

  1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie návrh. komisie.
  3. Plnenie uznesení.
  4. IBV za kostolom – informácia.
  5. Autobusové nástupište – odpoveď na list.
  6. Kultúrne akcie.
  7. Rôzne.
  8. Záver.                                                                                      Mária Švecová, starostka obce

Vytvorené: 17. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2020 12:36
Autor: Správce Webu