Navigácia

Obsah

Pozvánka 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

Typ: ostatné
v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rajčany, ktoré sa uskutoční dňa 25. 11. 2019 / pondelok / o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Rajčanoch s týmto programom :

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie návrh. komisie.
 3. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti.
 4. Návrh VZN o poplatkoch za odpad.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 4.
 6. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022.
 7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy.
 8. Rekonštrukcia chodníka medzi Rajčanmi a H. Chlebanmi - informácia.
 9. Žiadosť spoločnosti DOXXbet s.r.o.
 10. Audítorska správa a výročná správa za rok 2018.
 11. Kultúrne akcie.
 12. Rôzne.
 13. Záver.

 

 

                                                                     Mária Švecová, starostka obce

 


Vytvorené: 22. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2019 12:41
Autor: Správce Webu