Navigácia

Obsah

Pozvánka 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

Typ: ostatné
v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam 

 

4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rajčany, ktoré sa uskutoční  dňa   26.8. 2019 / pondelok /  o 18,00 hod. v zasadačke  Obecného úradu v Rajčanoch s týmto programom :

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie návrh. komisie.
 3. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb.
 4. Obnova fasády materskej školy -  informácia.
 5. Chodník na autobusovej zástavke – informácia.
 6. Príprava projektu pre MAS Sotdum.
 7. Rekonštr. chodníka medzi Rajčanmi a H. Chlebanmi – rozpočet.
 8. Opiľovanie a výrub drevín.
 9. Žiadosť  – Duchyňa.
 10. Informácia z VZ spoločnosti Borina s.r.o. Livinské Opatovce.
 11. Kultúrne akcie.
 12. Rôzne.
 13. Záver.

 

 

Mária Švecová, starostka obce


Vytvorené: 22. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 8. 2019 13:45
Autor: Správce Webu