Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

deti

Zápis detí do Materskej školy Rajčany 2 na školský rok 2022/2023

Vážení rodičia,
riaditeľka Materskej školy Rajčany 2 oznamuje rodičom, celý text

ostatné | 28. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
stavanie maja

Pozvánka na stavanie mája

Obecný úrad Rajčany pozýva pred Obecný úrad Rajčany na tradičné stavanie mája dňa 30.4.2022 o 18:00 hod. celý text

ostatné | 22. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Výzva na zbierku materiálnej pomoci

Slovenský Červený kríž Topoľčany spolu s Mestom Topoľčany a Ministerstvom vnútra SR oznamujú občanom ako môžu pomôcť Ukrajincom. celý text

ostatné | 1. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Odpočet  elektriny v domácnostiach v obci Rajčany 14.03.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 14.3.2022 bude zamestnankyňa ZSD robiť odpočty elektriny v domácnostiach v obci Rajčany. celý text

ostatné | 12. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
uroven vytriedenia KO

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2021 celý text

ostatné | 23. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
mikulas 2021

Pozvánka na stretnutie so sv. Mikulášom

Obecný úrad Rajčany srdečne pozýva všetky deti dňa 6.12.2021, t.j. v pondelok približne od 18:30 hod. do 20:00 hod. na stretnutie s Mikulášom, ktorý bude na svojich motorových saniach prechádzať ulicami Rajčian. celý text

ostatné | 3. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Obecný úrad v Rajčanoch oznamuje občanom, celý text

ostatné | 15. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
777. výročie obce

Pozvánka na oslavy 777. výročia obce 28.8.- 29.8.2021

pozývame na oslavy 777. výročia obce, ktoré sa uskutočnia dňa 28.8.2021 od 15:00 hod. v parku okolo Kultúrneho domu Gaudium v Rajčanoch a 29.8.2021 o 11:00 hod. sv. omša v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Rajčanoch - Požehnanie bočného oltára Mons. Petrom Brodekom, biskupským vikárom Nitrianskej diecézy celý text

ostatné | 19. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 12.08.2021

V čase od 11:00 hod. do 14:30 hod.:
RAJČANY č. 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
ockovanie

Mobilné očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou Janssen

dňa 10.8.2021, t.j. v utorok od 8:00 hod. v Kultúrnom dome v Rajčanoch pre prihlásených, alebo môžete prísť aj bez ohlásenia. Bližšie pokyny v letáku. celý text

ostatné | 3. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
herkules

Herkules alebo dobytie pekla

Obecný úrad Rajčany pozýva dňa 30.6.2021 o 15:30 hod. do Kultúrneho domu v Rajčanoch na bábkové divadlo Herkules alebo dobytie pekla. Vstupné dobrovoľné. celý text

ostatné | 22. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
den deti

Pozvánka - Deň detí

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do areálu futbalového ihriska v Rajčanoch dňa 4.6.2021 o 16:00 hod. na zábavný detský program pri príležitosti dňa detí. celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Skríningové testovanie na COVID-19 8.5. 2021 v obci nebude

Občania, ktorí potrebujú test, majú tieto možnosti: celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

VÝBEROVÉ KONANIE - MAS SOTDUM

Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu vyhlasuje celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Zápis detí do Materskej školy Rajčany 2 na školský rok 2021/2022 4

Zápis detí do Materskej školy Rajčany 2 na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,
riaditeľka Materskej školy Rajčany 2 oznamuje rodičom, že od 01.05.2021 do 31.05.2021 môžete požiadať o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022 prostredníctvom vyplnenej a podpísanej žiadosti: celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
Asistované sčítanie v obci Rajčany 1

Asistované sčítanie v obci Rajčany

sa uskutoční v období od 3.5.2021 do 13.6.2021 celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov 2021

Ukončili sme 1. etapu sčítania obyvateľov – elektronické samosčítanie. celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Skríningové testovanie 3.4. 2021 v obci nebude

Z dôvodu potreby potvrdení o negatívnom teste pre zamestnávateľov s platnosťou 14 dní obec tento víkend neotvára mobilné odberové miesto.
Občania, ktorí potrebujú test, majú tieto možnosti: celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov v našej obci

prebieha do 31.3.2021. celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

v dňoch 27.03.2021 a 28.03.2021 celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Zber elektroodpadu, nebezpečného a železného odpadu do 23.3.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že do 23.3.2021 prebieha v našej obci zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu a železného odpadu. celý text

ostatné | 11. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Odpočet elektromerov 12.3.2021

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 12.3.2021, bude pracovníčka robiť odpočty elektriny v domácnostiach v obci Rajčany. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020 celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RAJČANY

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Mobilné odberové miesta na testovanie AG testami v okrese Topoľčany

Od 9.12.2020 sú otvorené Mobilné odberové miesta na testovanie AG testami v šiestich lokalitách mesta Topoľčany. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

o obstaraní územného plánu obce Rajčany celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

zákaz prevádzky Materskej školy v Rajčanoch celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Testovanie obyvateľov v obci RAJČANY

Miesto testovania: Klubové priestory Kultúrneho domu v Rajčanoch.
Dátum testovania: sobota 21.11.2020 a nedeľa 22.11.2020 celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

IBV za kostolom celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
posledná