Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Zber elektroodpadu, nebezpečného a železného odpadu do 23.3.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že do 23.3.2021 prebieha v našej obci zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu a železného odpadu. celý text

ostatné | 11. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Odpočet elektromerov 12.3.2021

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 12.3.2021, bude pracovníčka robiť odpočty elektriny v domácnostiach v obci Rajčany. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020 celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RAJČANY

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Mobilné odberové miesta na testovanie AG testami v okrese Topoľčany

Od 9.12.2020 sú otvorené Mobilné odberové miesta na testovanie AG testami v šiestich lokalitách mesta Topoľčany. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

o obstaraní územného plánu obce Rajčany celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

zákaz prevádzky Materskej školy v Rajčanoch celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Testovanie obyvateľov v obci RAJČANY

Miesto testovania: Klubové priestory Kultúrneho domu v Rajčanoch.
Dátum testovania: sobota 21.11.2020 a nedeľa 22.11.2020 celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

IBV za kostolom celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci RAJČANY

Miesto testovania: Klubové priestory Kultúrneho domu v Rajčanoch.
Dátum testovania: sobota 7.11.2020 celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktoré 30.10.2020 nadobúdajú účinnosť. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci RAJČANY

Miesto testovania: Klubové priestory Kultúrneho domu v Rajčanoch
Dátum testovania: sobota 31.10.2020
celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Vám v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 §11 ods. 1 a 2 oznamujeme vstup na pozemok z dôvodu rekonštrukcie energetických zariadení na stavbe s názvom:
OPRAVA KZL NA VEDENÍ V8750/V8749/V8878 celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Chov ošípaných

oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku Obce Rajčany – nebytové priestory

/v zmysle § 9a ods. 9 Zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení/

Obec Rajčany v zmysle § 9a) ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu majetku Obce Rajčany. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Hodové slávnosti 29.8.2020

pozývame na Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 29.8.2020 od 15:00 hod. v parku okolo kultúrneho domu Gaudium. celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Otvorenie Materskej školy v Rajčanoch od 15.6.2020

Obec Rajčany ako zriaďovateľ Materskej školy v Rajčanoch oznamuje zákonným zástupcom, že Obec rozhodla o otvorení materskej školy od 15.06.2020. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do Materskej školy Rajčany 2 na školský rok 2020/2021.

Vážení rodičia, celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi

Ministerstvo životného prostredia nariaďuje: celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena termínu

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Úrad verejného zdravotníctva SR

Verejnou vyhláškou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na detský karneval

Obecný úrad Rajčany pozýva všetky deti do Kultúrneho domu Gaudium na detský karneval dňa 26.1.2020 o 15:30 hod.
celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie so sv. Mikulášom

Obecný úrad Rajčany srdečne pozýva všetky deti dňa 5.12.2019, t.j. vo štvrtok o 16:00 hod. pred sálu KD Gaudium na stretnutie so sv. Mikulášom. celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do NR SR

Voľby sa budú konať 29. februára 2020.
celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy Rajčany celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná