Obsah

Zmluvy

Zmluvy za rok 2016

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme-Gálisová

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme-Gálisová.pdf Stiahnuté: 251x | 04.08.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - Mesto Topoľčany

Dodatok č. 1-2016.pdf Stiahnuté: 255x | 04.08.2017

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- MH SR

Dodatok č. 2 - text.pdf Stiahnuté: 268x | 04.08.2017

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke-MINV SR

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke-MINV SR.pdf Stiahnuté: 279x | 04.08.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -Slovak Telekom

dodatok k zmluve T-com.pdf Stiahnuté: 253x | 04.08.2017

Dohoda o zriadení vodovodnej a elektrickej prípojky- PD Chynorany

Dohoda.pdf Stiahnuté: 261x | 04.08.2017

Hromadná licenčná zmluva-SOZA

Hromadná licenčná zmluva-SOZA.pdf Stiahnuté: 323x | 04.08.2017

Nájomná zmluva-SHMÚ

Nájomná zmluva-SHMÚ.pdf Stiahnuté: 279x | 04.08.2017

Poistná zmluva-poistenie majetku-Komunálna poisťovňa

Poistná zmluva-poistenie majetku-Komunálna poisťovňa.pdf Stiahnuté: 298x | 04.08.2017

Príloha č. 2 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP-MH SR

Priloha c. 2 - text.pdf Stiahnuté: 246x | 04.08.2017

Príloha č. 1 Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP-MH SR

Príloha č. 1 - text-1.pdf Stiahnuté: 306x | 04.08.2017

Príloha č. 3 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP-MH SR

Príloha č. 3 - text.pdf Stiahnuté: 269x | 04.08.2017

Dodatek č. 1 k zmluva o poskytnutí nenavratného finančného prispevku- MH SR

scan.pdf Stiahnuté: 266x | 04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu - CVČ - Rímskokat.cirkev

Zmluva - CVČ - Rímskokat.cirkev.pdf Stiahnuté: 261x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-APV AUDIT

Zmluva o dielo-APV AUDIT.pdf Stiahnuté: 239x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-BFS

Zmluva o dielo-BFS.pdf Stiahnuté: 281x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-INMAT-MŠ

Zmluva o dielo-INMAT-MŠ.pdf Stiahnuté: 297x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-INMAT-OcÚ

Zmluva o dielo-INMAT-OcÚ.pdf Stiahnuté: 263x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-Najkrajšie ihriská

zmluva o dielo-Najkrajšie ihriská.pdf Stiahnuté: 367x | 04.08.2017

Zmluva o dielo-TECH-ART

Zmluva o dielo-TECH-ART.pdf Stiahnuté: 302x | 04.08.2017

Stránka